HEMP ประกาศตั้ง ‘กำพล บุริยเมธากุล’ รักษาการแทน-ซีอีโอขอลาออก มีผล22พ.ย.นี้

HEMP ประกาศตั้ง ‘กำพล บุริยเมธากุล’ รักษาการแทน-ซีอีโอขอลาออก มีผล22พ.ย.นี้

“เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น” แต่งตั้ง “กำพล บุริยเมธากุล” รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา” ยื่นขอลาออก มีผลตั้งแต่ 22 พ.ย.65 เป็นต้นไป

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทขอแจ้งการลาออกของ นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา จากการเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป


 

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง ดร.กำพล บุริยเมธากุล ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป และหากมีความคืบหน้าอื่นใด บริษัท จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป