JAS ลั่น เดินหน้าขายTTTBB-JASIF เสร็จภายในไตรมาส1/66

JAS ลั่น เดินหน้าขายTTTBB-JASIF เสร็จภายในไตรมาส1/66

JAS แจง ยังต้องการขายหุ้น TTTBB- JASIF ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส1/2566  แม้ ผู้ถือหน่วยJASIF ไม่อนุมัติวาระ 1.2 "การผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า" ถือเป็นนัยสำคัญต่อการตัดสินเใจของ  AWN -ADVANC

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  หรือ JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า  จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยJASIF ไม่อนุมัติ วาระ 1.2 เรื่องการผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า ถือเป็นนัยสำคัญต่อการตัดสินเใจของ  AWN/ หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (ADVANC ) ในการเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB จาก AUC และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF  จากบริษัท ซึ่งบริษัททราบดีว่า ผู้ซื้อจะต้องการพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอีกครั้งอย่างถี่ถ้วน 

 อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายยังไม่ได้ตกลงที่จะหยุดดำเนินการใดๆ ในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น TTTBB  และหน่วยลงทุน  JASIF โดย JAS ในฐานะผู้ขายก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆสำเร็จลุล่าง เพราะ ยังมีความประสงค์ที่จะให้มีการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในไตรมาส1/2566