SCC คาดขาย “หุ้น SCGC” ไม่ทันปีนี้ ชี้รอจังหวะเหมาะสมต้นปีหน้า

SCC คาดขาย “หุ้น SCGC” ไม่ทันปีนี้ ชี้รอจังหวะเหมาะสมต้นปีหน้า

“ปูนซิเมนต์ไทย” คาดขายหุ้นไอพีโอ SCGC ไม่ทันปีนี้ ชี้รอพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งในต้นปีหน้า หลัง กลต. นับหนึ่งไฟลิ่งแล้วเมื่อ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งการอนุญาตตามแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

โดยขณะนี้ SCGC อยู่ระหว่างพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ภาวะวิกฤติพลังงานและเงินเฟ้อ การล็อกดาวน์ของประเทศจีนจากโควิด-19 (Covid-19) ตลอดจนภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ข้างต้น คาดว่าการเสนอขายหุ้น IPO และการนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่เกิดขึ้นภายในปี 2565 และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมต่อไปในช่วงต้นปี 2566