TKT พุ่งแรง 22% รับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง'คารี่ ออโตโมทีฟฯ'ทำเทนเดอร์

TKT พุ่งแรง 22% รับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง'คารี่ ออโตโมทีฟฯ'ทำเทนเดอร์

TKT พุ่งแรง 22% รับข่าว เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง'คารี่ ออโตโมทีฟฯ' ถือหุ้นสัดส่วนเพิ่มเป็น 38.99 % จากเดิมถือ 10% เดินหน้าตั้งโต๊ะ เทนเดอร์ วันที่ 21 ต.ค 65 นี้ โบรกชี้ แม้ราคาทำเทนเดอร์ที่ 1.99 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าในกระดาน แต่นักลงทุนมองบวกแห่เก็งกำไรระยะสั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ (3 ต.ค.2565 ณ 11.00 น.) ราคาหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TKT ปรับตัวขึ้น 22.22%  อยู่ที่ระดับ 2.64 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.48 บาท จากราคาปิดก่อนหน้า 2.16 บาท ขณะที่ราคาเปิดวันนี้ที่ 2.50 บาท มีราคาสูงสุดที่ 2.80 บาท และราคาต่ำสุดที่ 2.48 บาท มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น  142.62 ล้านบาท 

 
โดยราคาหุ้น TKT ปรับตัวรับข่าวเมื่อช่วงเช้าวันนี้  บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TKT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) โดยบริษัทได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TKT-W2) เสนอขายให้แก่ Karrie Automative Investment Company Limited จำนวน 65 ล้านหน่วย และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TKT-W3)   เสนอขายให้แก่ Karrie Automative Investment Company Limited จำนวน 48 ล้านหน่วย รวมเป็น 113 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิรวม 192,100,000 บาท 

 

 

 

 

ทั้งนี้หลังการใช้สิทธิ และภายหลังการจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้ว Karrie Automative Investment Company Limited มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน 38.99% จากเดิม 10.00% มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท จากผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ

โดย Karrie Automative Investment Company Limited ทำคำเสนอซื้อหุ้น TKT ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 1.99  บาท/หุ้น  ทั้งนี้ให้ บล.ไอ วี โกลบอล เป็นตัวแทนการรับซื้อ ซึ่งการทำคำเสนอซื้อไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน

 

ส่วนหลังการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง ได้แก่

นางยุพา เตชะไกรศรี สัดส่วนเหลือ 6.84% จาก 10.09%    นายสุเมธ เตชะไกรศรี สัดส่วนเหลือ 6.70% จาก 10.00%  Mr.KAM KWANKOON สัดส่วนเหลือ 3.63%จาก 5.36% นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล สัดส่วนหลือ 3.62% จาก  5.33%                                                                      นายสรพจน์ เตชะไกรศรี สัดส่วนเหลือ  2.85%จาก 4.21%  ส่วนผู้ถือหุ้นอื่น สัดส่วนเหลือ 37.37% จาก 55.13%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานการจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด และหากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและโครงสร้างอำนาจควบคุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ราคาหุ้น TKT ปรับขึ้นแรงในช่วงเช้าวันนี้  รับข่าวการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ นับว่าเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เหมือนกัน สะท้อนว่ามีความตั้งใจเข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง มากกว่าการเข้ามาถือหุ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาทำเทนเดอร์ ที่ 1.99 บาท จะต่ำกว่าราคาในกระดานก็ตาม แต่ตลาดมองในเชิงบวก จากการใช้วิธีการแปลงวอแรนซ์ 2 และ 3 ทำให้เข้าเกณฑ์ทำเทนเดอร์  หรือ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้นนั้นหายไป มีโอกาสผลักดันราคาหุ้นขยับขึ้นได้ง่าย  จึงทำให้มีแรงเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามาก่อนทำเทนเดอร์

แต่ทั้งนี้แนะว่า ในระยะกลางถึงยาว ผู้ลงทุนยังต้องติดตามว่าพาร์ทเนอร์รายใหม่ที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่ จะมีนโยบายเดินหน้าธุรกิจสร้างการเติบโตต่อไปอย่างไรด้วย