AWS22 หุ้นตัวแรกกระดาน LiVEx เปิดเทรดวันแรก ราคาพุ่ง 75%

AWS22 หุ้นตัวแรกกระดาน LiVEx  เปิดเทรดวันแรก  ราคาพุ่ง 75%

AWS22 เข้าเทรดในตลาด LiVEx วันแรกเป็นบริษัทแรก ราคาเปิดตลาด 3.5 บาท เด้ง 75% จากราคา IPO ที่ 2 บาท ชี้นักลงทุนรายใหญ่ - 16 พันธมิตรทางธุรกิจ เข้าซื้อหุ้นสะพัด ปักธงอีก 2 ปีเข้าตลาด MAI และ SET ต่อไปตามเป้าหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานบริษัท บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS22) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) วันนี้ ( 9 ก.ย.) เป็นบริษัทแรก โดยเปิดตลาดที่เปิดครั้งแรกอยู่ที่ 3.50 ปรับเพิ่ม 75% จากราคาจองซื้อ (IPO)ที่ 2.00 บาท 

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS22) เปิดเผยว่า ราคาเปิดเทรดวันนี้แรกจริงๆ ไม่ได้คาดหวังมากนัก แต่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัท  โดยกลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจ 16 ราย ที่จะเข้ามาพัฒนาบริษัทสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคต 

 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนมาพัฒนาธุรกิจสร้างการเติบโตตามแผนทั้งด้านพัฒนาบริการ และผลิตภัณฑ์  วางเป้าหมาย เติบโตใน 2 ปีข้างหน้า เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาด mai และหลังจากนั้นเข้า SET ต่อไป

 "กระดานไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ ช่วยให้เอสเอ็มอีมีแหล่งระดมทุน ขยายกิจการ สร้างเติบโตในอนาคตได้ในภาวะเช่นนี้เมื่อ เอสเอ็มอีแข็งแรง ระดมทุนได้ เศรษฐกิจจะเติบโตต่อได้เช่นกัน"

AWS22 หุ้นตัวแรกกระดาน LiVEx  เปิดเทรดวันแรก  ราคาพุ่ง 75%

ทั้งนี้ บมจ.แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ผู้ให้บริการ Digital Technology และระบบ On-Cloud Digital Platform พร้อมเข้าซื้อขายเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange: LiVEx) 9 ก.ย.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 480 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AWS22”

เพื่อให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือได้สำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และฐานะการเงินในระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) กิจการเงินร่วมลงทุน (PE) ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เป็นต้น

 

สำหรับ AWS22 และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจออกแบบพัฒนา Digital Technology ทางด้าน IT Solution และให้บริการระบบ On-Cloud Digital Platform ครบวงจร โดยมีสินค้าและบริการ 2 ประเภทได้แก่

1) ธุรกิจระบบบริหารจัดการตั๋วและ IT Solution เช่น ระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ระบบ Balance Blockchain Web-Application ระบบ E-Commerce เป็นต้น

2) ธุรกิจระบบเติมเงิน และตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น ระบบเติมเงิน ชำระค่าสินค้า และบริการออนไลน์ ระบบบริหารจัดการและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ SMEs ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ AWS22 มีทุนชำระแล้ว 120 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 40 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 1–2 และ 5 กันยายน 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 80 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 480 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้าน Digital Technology และการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจในการต่อยอดการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการพัฒนาระบบ Blockchain as a service และ Ticketing on Blockchain ลงทุนโครงการขยายการจำหน่ายตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ลงทุนด้าน
 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไปในอนาคต
 
ทั้งนี้ AWS22 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ถือหุ้น 35.23%

นายดลชัย เลิศไพศาล ถือหุ้น 12.76%

นายกอบเดช นามประกาย ถือหุ้น 8.29%

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์