IVL เตรียมออกหุ้นกู้ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.9 - 6.1% เริ่มเสนอขาย 1 - 4 ก.ค.นี้

IVL เตรียมออกหุ้นกู้ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.9 - 6.1% เริ่มเสนอขาย 1 - 4 ก.ค.นี้

IVL เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก ระหว่าง 5.90 - 6.10% ต่อปี ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A และขององค์กร AA- แนวโน้ม ‘คงที่’ คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2567

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL  เตรียมออก และเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ครั้งที่ 1/2567 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) โดยอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อยู่ที่ “A”  จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัท กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกไว้ระหว่าง 5.90 - 6.10% ต่อปี โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 

โดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ออกเมื่อปี 2562 ซึ่งจะมีอายุครบ 5 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทย ที่ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้ไถ่ถอนเมื่ออายุครบ 5 ปี ด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อีกครั้งในปี 2562 นับว่าเป็นผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่มีประวัติการไถ่ถอนสม่ำเสมอ และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th

นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัท ยังคงเป็นที่ต้องการ และน่าสนใจสำหรับผู้ลงทุน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ ‘A’ และอัตราผลตอบแทนที่น่าพอใจ รวมถึงพื้นฐานธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางการเงินของอินโดรามา เวนเจอร์ส จะเป็นปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัท ในครั้งนี้ด้วยดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลก มีโรงงานมากกว่า 140 แห่ง ตั้งอยู่ใน 34 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และแอฟริกา โดยนำเสนอตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น รวมทั้งสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นปลายอย่างเส้นใย เส้นด้าย และพลาสติก PET ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% และนิยมใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน โดยลูกค้าของอินโดรามา เวนเจอร์ส อยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และยานยนต์

 

ปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส ดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ Combined PET ในฐานะผู้ผลิต และรีไซเคิลพลาสติก PET ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 6 ล้านตันต่อปี ทำให้บริษัท กลายเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขวดคุณภาพสูง ฟิล์ม และสิ่งทอชนิดพิเศษ

ซึ่งในส่วนของธุรกิจ Packaging กลุ่มลูกค้าหลักคือ บริษัทเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และผู้ผลิตกลุ่มอุตสาหกรรม FMCG  เช่น บริษัท L’Oreal Pepsi Coca-Cola และ P&G (2) Indovinya ซึ่งเดิมคือ กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) หรือธุรกิจออกไซด์ และอนุพันธ์แบบบูรณาการ ซึ่งมีนวัตกรรมด้านเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่ช่วยให้การกระจายตัวของของเหลวดีขึ้น และช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างของเหลวสองชนิด จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใกล้ตัว

เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย เครื่องสำอาง ครีมกันแดด ไปจนถึงสารเคมีกำจัดวัชพืช เป็นต้น (3) กลุ่มธุรกิจ Fibers ผลิตเส้นใยที่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัยอย่างผ้าอ้อมเด็ก หน้ากากอนามัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อาทิ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งหมด ทั้งเส้นใยที่ใช้ในรถยนต์ และยางล้อรถ

“ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ของบริษัท ที่เรียกว่า IVL 2.0 เราจะเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างการเงิน ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของโมเดลธุรกิจของเรายิ่งขึ้นไปอีก เราจะใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตทั่วโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างหนี้ เพิ่มคุณภาพรายได้ และสร้างกระแสเงินสดภายใต้นโยบายวินัยด้านเงินทุนที่เข้มงวด และมาตรฐานการจัดการหนี้สินระดับสากล ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน” นายดีเค อากาวาล กล่าว

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และความยั่งยืน โดยได้ตั้งเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดความยั่งยืนที่ชัดเจน ผ่านการรีไซเคิล PET การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2566 อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลก (Dow Jones Sustainability World Index: DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index: DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงครองอันดับ 1 ใน FTSE4Good Index Series โดยได้รับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) ที่ 4.5 จาก 5

นอกจากนี้ ในปี 2567 MSCI หรือ มอร์แกน สแตนลีย์ แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทำดัชนี และบทวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยชั้นนำได้ปรับอันดับบริษัทเป็น ‘AA’ จาก ‘A’ ตอกย้ำพัฒนาการที่โดดเด่นของบริษัท ในด้านความยั่งยืน และความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติด้าน ESG อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์