เปิดงบ 9 แบงก์ กำไรโค้งแรกเฉียด 5 หมื่นล้าน โต 17.29% สำรองหนี้พุ่ง 4.6 หมื่นล.

เปิดงบ 9 แบงก์ กำไรโค้งแรกเฉียด 5 หมื่นล้าน โต 17.29% สำรองหนี้พุ่ง 4.6 หมื่นล.

เปิดกำไร 9ธนาคารพาณิชย์ กำไรไตรมาสแรกปี 67 เฉียด 5 หมื่นล้าน เติบโต 17.2%หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเติบโต 1.22%จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่สำรองรวมอยู่ที่ 4.6 หมื่นล้าน ลดลง 16.29%จากไตรมาสก่อนหน้าแต่ เพิ่มขึ้น 18.09%จากช่วงเดียวกันปีก่อน SCBX กำไรสูงสุด 1.1 หมื่นล้าน

เปิดภาพรวมผลการดำเนินงาน 9 ธนาคารพาณิชย์ อาทิ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์(SCB),ธนาคารกรุงเทพ(BBL),ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)กลุ่มการเงินทิสโก้(TISCO) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์(LHFG) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย(CIMBT)

โดยหากดูกำไรสุทธิโดยรวมของทั้ง 9 ธนาคารพบว่าโดยรวมอยู่ที่ 49,996 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 17.29% หากเทียบไตรมาสก่อน ที่มีกำไรสุทธิโดยรวมที่ 42,627 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 1.22% หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 49,394 ล้านบาท 
    

ธนาคาร หรือกลุ่มการเงินที่มีกำไรสูงสุดในไตรมาสนี้ คือ SCB โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11,281 ล้านบาท รองลงมาคือ KTB กำไรสุทธิอยู่ที่ 11,079 ล้านบาท และ BBL ที่ 10,524 ล้านบาท 
 

แต่ธนาคารที่มีผลกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่นที่สุดคือ KTB โดยกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 81% หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 10.05%หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

รองลงมาคือ BBL โดยกำไรเติบโตอยู่ที่ 18.74% หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เช่นเดียวกับ TTB กำไรเติบโตโดดเด่น โดยเพิ่มขึ้น 9.62% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นถึง 24.19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ในด้านการตั้งสำรองหนี้สูญ หรือผลขาดทุนทางเครดิต สำรองโดยรวมของทั้ง 9 ธนาคารโดยอยู่ที่ 46,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.09% หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 16.29% จากไตรมาสก่อนหน้า 

โดยธนาคารที่ตั้งสำรองสูงที่สุด คือ BAY โดยตั้งสำรองอยู่ที่ 12,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 111% หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 38.57% หากเทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้า

ถัดมาคือ SCB สำรองอยู่ที่ 10,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.34% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ BBL สำรองไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.87% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน