แบงก์ชาติ เปิดดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ มี.ค. ฟื้น จีนกลับมา สะสมสต๊อกสินค้า

แบงก์ชาติ เปิดดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ มี.ค. ฟื้น จีนกลับมา สะสมสต๊อกสินค้า

แบงก์ชาติเปิดผลสำรวจ ความเชื่อมั่นธุรกิจ พบ ความเชื่อมั่นธุรกิจใน 3 เดือนข้างหน้าดิ่ง เหตุโลซีซั่น ขณะที่ความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนมี.ค.โดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคการผลิต ที่เริ่มกลับมาดีขึ้น นำโดยการผลิตยาง หลังจีนกลับมาสต๊อกยาง

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดรายงานดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ในเดือน มี.ค. 2567 โดยพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต โดยดัชนีฯ เคลื่อนไหวใน ระดับใกล้เคียง 50 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 

สําหรับความเชื่อมั่นใน อีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ลดลงจากภาคที่มิใช่การผลิตเป็น สําคัญ ส่วนหนึ่งจากการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

โดยในเดือนมีนาคม 2567 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 49.6 จากการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในเกือบทุก องค์ประกอบ ทั้งนี้ ดัชนีฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565 สําหรับความเชื่อมั่นในภาคการผลิต ปรับเพิ่มขึ้นในหลาย หมวดธุรกิจ 

นําโดยกลุ่มผลิตยางและพลาสติก จากการกลับมาสะสมสต็อก ยางของจีน และความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ พลาสติกสําหรับผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค ส่วนความเชื่อมั่นของกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น ในเกือบทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นด้านการส่งออกที่ดีขึ้น ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

ขณะที่ ความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่การผลิต ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามความเชื่อมั่นของกลุ่มการค้าส่งที่ดีขึ้นจาก ด้านผลประกอบการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของ ภาคที่มิใช่การผลิตมีแนวโน้มต่ำลงจากความเชื่อมั่นของภาคการค้าปลีก อสังหาฯ และขนส่งสินค้าเป็นสําคัญ

ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 51.9 จาก 53.5 ในเดือนก่อน โดยเป็นการปรับลดลงจากองค์ประกอบด้าน การผลิต คําสั่งซื้อ และผลประกอบการ สําหรับความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่ การผลิตปรับลดลงมากในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ 

นําโดยกลุ่มการค้า รวมถึง ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่ความเชื่อมั่นด้านปริมาณการให้บริการ ผลประกอบการ และคําสั่งซื้อปรับลดลงมาก ส่วนหนึ่งจากการเข้าสู่ช่วงนอก ฤดูกาลท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในภาคการผลิตทรงตัว โดย กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ความเชื่อมั่นด้านการผลิตลดลง ส่วนหนึ่ง จากภาวะ El Niño ที่ทําให้วัตถุดิบทางการเกษตรมีปริมาณลดลง 

ขณะที่ กลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบ คาดว่าจากปริมาณสินค้าคงคลังของคู่ค้าที่ทยอยลดลง ทั้งนี้ ดัชนี ความเชื่อมั่นของธุรกิจในภาคการผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ยกเว้น กลุ่มผลิตยานยนต์ที่อยู่ต่ํากว่าระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ตาม ความเชื่อมั่นด้านคําสั่งซื้อและการจ้างงานที่ลดลงเป็นสําคัญ

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออกในปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้นมาก และ สูงกว่าระดับ 50 เป็นเดือนแรก จากกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และยาง และพลาสติกเป็นสําคัญ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นด้านคําสั่งซื้อโดยรวมที่ ปรับดีขึ้นมาแตะระดับ 50 อีกครั้ง สําหรับความเชื่อมั่นด้านคําสั่งซื้อในอีก 3 เดือนข้างหน้าแม้ดัชนีฯ จะอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ต่อเนื่อง แต่ในเดือนนี้ ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2

โดยปัญหามาจาก  ต้นทุนการผลิตสูงยังเป็นอุปสรรคอันดับแรกในการดําเนินธุรกิจ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 31 แต่ธุรกิจมีความกังวลลดลง 

ขณะที่ความ ต้องการจากตลาดในประเทศต่ำเป็นอุปสรรคอันดับรองลงแต่ธุรกิจ กังวลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในอีก 12 เดือนข้างหน้าลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 จาก 2.7 ในเดือนก่อน