ดีเดย์ 1พ.ค. 67 เก็บค่าธรรมเนียม 1% รูดบัตรเครดิต จากร้านค้าต่างประเทศ

ดีเดย์ 1พ.ค. 67 เก็บค่าธรรมเนียม 1% รูดบัตรเครดิต จากร้านค้าต่างประเทศ

ผู้บริโภคที่ใช้บัตรเครดิตต้องอัปเดตด่วน! เมื่อการช้อปออนไลน์กับร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือรูดจ่ายชำระเงินในต่างประเทศ รวมถึงการกดเงินสดในต่างประเทศเป็นเงินบาท ตั้งแต่ 1 พ.ค.67 เป็นต้นไป จะต้องถูกหักค่าธรรมเนียม 1%

ร้อนทั้งโซเชียล หลังธนาคารพาณิชย์ หลายธนาคาร เริ่มออกมาติดประกาศ ผ่านโซเชียล ผ่านสื่อออนไลน์ โมบายแบงกิ้ง เกี่ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท Dynamic Currency Conversion Fee (DCC Fee)

โดย นับตั้งแต่ 1พ.ค. 2567 เป็นต้นไป ทุกธนาคาร จะเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาท ที่ 1% ของยอดใช้จ่าย หรือยอดกดเงินสดในสกุลเงินบาท สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า/ มาสเตอร์การ์ด เพื่อชำระสินค้า และบริการด้วยสกุลเงินบาท กรณีรูดบัตรในต่างประเทศ หรือรูดซื้อสินค้า จากร้านค้าในต่างประเทศ ร้านค้าออนไลน์ ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ก็จะต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เช่น ธนาคารกสิกรไทย ได้ออกประกาศเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท Dynamic Currency Conversion Fee (DCC Fee) โดยระบุไว้ดังนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และการกดเงินสดที่เลือกเป็นสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท" ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด ในสกุลเงินบาท

ขณะที่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ก็ได้ออกประกาศเช่นกัน โดยระบุว่า

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดในการซื้อสินค้า และ/หรือบริการด้วยสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ และการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท" ในอัตรา ร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย และ/หรือยอดกดเงินสด

ล่าสุด  ธนาคารพาณิชย์ ระบุว่า การเก็บค่าธรรมเนียม การซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตในต่างประเทศ หรือร้านค้า ที่จดทะเบียนต่างประเทศที่ 1%  ถือ เป็นแนวปฏิบัติ ที่ทุกธนาคารพาณิชย์ เห็นพ้องร่วมกัน ในการเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมกันทุกธนาคาร