Hedge Fund กลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น

ตลาดหุ้นจะเกิดการปรับฐานได้ในช่วงข้างหน้า เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน นอกจากนี้ในช่วงที่การลงทุนข้างหน้าอาจจะเริ่มมีความผันผวนที่มากขึ้นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Hedge fund มีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้นักลงทุนจะลดความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยลงภายหลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดและตัวเลขการจ้างงานที่ดีกว่าคาด ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนและจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการณ์ของเฟด และสอดคล้องกับมุมมองของเราก่อนหน้านี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 3.9% ณ สิ้นเดือนมกราคม มาอยู่ที่ระดับ 4.3% 

อย่างไรก็ตามภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นกลับยังคงร้อนแรงโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P500 ยังปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงถึง 4.6%และทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024) ซึ่งปัจจัยหลักนั้นยังมาจากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดในหุ้นบริษัทขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ 

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนก็เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งจากการที่ภาครัฐนั้นออกนโยบายเพื่อพยุงตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสำหรับที่อยู่อาศัย ขณะที่ตัวเลขการบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาทำให้ตลาดหุ้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของหุ้นจีนอย่างต่อเนื่องต้องได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องฟื้นตัวซึ่งยังต้องติดตามในช่วงข้างหน้าต่อไป 

ทั้งนี้แม้ว่าเราจะยังคงมุมมองบวกต่อการลงทุนในปีนี้ แต่จากการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงเราคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะเกิดการปรับฐานได้ในช่วงข้างหน้า ซึ่งเรามองว่าจะยังเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน นอกจากนี้ในช่วงที่การลงทุนข้างหน้าอาจจะเริ่มมีความผันผวนที่มากขึ้นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Hedge fund จะมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่านักลงทุนมีการเพิ่มการลงทุนใน Hedge fund เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยพบว่า ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 4 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา HFR Global Hedge Fund Industry Report January 2024) เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมากองทุนประเภทนี้มักจะมีความผันผวนรวมถึงการปรับตัวลงที่น้อยกว่ากองทุนรวมปกติในช่วงที่ภาวะการณ์ลงทุนมีความไม่แน่แน่นอนสูง โดยในปีที่ผ่านมาความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจต่อภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูง ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญช่วยหนุนการลงทุนในกองทุนประเภทนี้ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่านักลงทุนอาจจะเคยได้ยินกองทุน Hedge fund ที่ในไทยมักแปลว่ากองทุนบริหารหรือป้องกันความเสี่ยง ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากที่อาจจะเข้าใจว่ากองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงที่สูงหรือเป็นกองทุนที่เน้นการเก็งกำไร แต่ในความเป็นจริงแล้วกองทุนประเภทนี้มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคการลงทุนที่หลากหลาย และมีข้อจำกัดในการลงทุนที่น้อยกว่ากองทุนรวมโดยปกติเช่นใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น Options ในการลงทุนหรือทำชอร์ตเซลล์เมื่อมองว่าหุ้นนั้นจะปรับตัวลง 

ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ชนะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงมีความสัมพันธ์หรือ correlation กับตลาดหุ้นที่ต่ำ หรือมีการปรับตัวลงที่ต่ำกว่าในช่วงที่ตลาดเกิดการปรับตัวลง อย่างไรก็ตามกองทุน Hedge fund จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าในช่วงภาวะที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นที่รุนแรงเพราะกองทุนมักจะมีการป้องกันความเสี่ยงอยู่เสมอ

ประเภทกองทุน Hedge fund นั้นอาจจะแบ่งตามกลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนโดยสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ

1.Equity Long/Short จะเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกลงทุนและมีการทำการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดควบคู่ไปด้วย ซึ่งถ้ามีการป้องกันความเสี่ยงออกไปทั้งหมดจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Market neutral 

2.Event driven จะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะหุ้นหรือตราสารหนี้ในบริษัทที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงเช่นการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การแยกธุรกิจ รวมไปถึงเกิดจากกลุ่มนักลงทุน Activist ที่เขามาถือหุ้นเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเพื่อให้กิจการมีมูลค่าที่มากขึ้น

3.Relative value จะใช้การเปรียบเทียบเชิงมูลค่าเพื่อหาสินทรัพย์ที่มูลค่าถูกหรือผิดจากมูลค่าที่ควรจะเป็นเพื่อเข้าลงทุน

4.Trading หรือ Global macro กลยุทธ์นี้จะใช้การลงทุนหลากหลายสินทรัพย์โดยดูจากภาพ top down หรือภาพรวมเศรษฐกิจแล้วลงทุนในดัชนีมากกว่าที่จะลงทุนรายตัว

5.Credit/Income จะเน้นลงทุนในด้านตราสารหนี้หรือเครดิต ซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์ทั้ง Long และ Short ได้ รวมไปถึงลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ของบริษัทที่มีปัญหาภาวะทางการเงิน (Distressed)หรือล้มละลาย และเมื่อบริษัทมีการแก้ไขหรือฟื้นฟูกิจการแล้วมูลค่าของหุ้นกู้เหล่านี้ก็มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมา

6.Multi-strategy จะเป็นกองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายตามข้างต้นที่กล่าวมา

จะเห็นได้ว่า Hedge fund นั้นมีหลากหลายกลยุทธ์ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาแต่ละกลยุทธ์ก็จะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ในแต่ละปี อีกทั้งผลการดำเนินงานในกลยุทธ์เดียวกันก็ยังแตกต่างกันในแต่ละผู้จัดการกองทุนซึ่งก็เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ ดังนั้นการกระจายหลากหลายกองทุน hedge fund น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการเข้าถึงการลงทุนประเภทนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัด หลายๆ กองทุนที่มีชื่อเสียงมักจะไม่ได้มีการเปิดรับเงินลงทุนหรือให้ซื้อขายได้ทุกวัน รวมถึงขั้นต่ำในการลงทุนอาจจะใช้จำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนควรติดต่อสอบถามรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเฟ้นหาการลงทุนที่เหมาะสมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน