กรุงไทย เสนอขาย หุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่ “IEF Shark Fin Bull Note” 20-21 ก.พ.นี้

กรุงไทย เสนอขาย หุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่  “IEF Shark Fin Bull Note”  20-21 ก.พ.นี้

กรุงไทย เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่ “IEF Shark Fin Bull Note” อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ คุ้มครองเงินต้น100% พลิกการลงทุนให้ง่ายและงอกเงย ดีเดย์ 20-21 ก.พ.นี้

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมและการลงทุน ภายใต้แนวคิด “พลิกการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายและงอกเงย” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย IEF Shark Fin Bull Note 

โดยเป็น หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงชุดใหม่  อายุ 1 ปี 6 เดือน จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกองทุน  iShares7-10 Year Treasury Bond ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 7-10 ปี  

ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนระยะปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ  ด้วยเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น 100% จากธนาคารกรุงไทย ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA โดย Fitch Rating เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2566

“ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน จากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ส่งสัญญาณชะลอตัว และธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในระยะข้างหน้า ทำให้ผู้ลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลที่มีความปลอดภัยสูง (Risk Free) และไม่ได้รับผลกระทบจาก Credit Spread ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  ธนาคารจึงเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ กรุงไทย IEF Shark Fin Bull Note เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน เข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง”

ทั้งนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย IEF Shark Fin Bull Note  จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา