TDRI แนะไทยเกาะ 4 เมกะเทรนด์ ทางรอดธุรกิจ - ประเทศไทย

TDRI แนะไทยเกาะ 4 เมกะเทรนด์ ทางรอดธุรกิจ - ประเทศไทย

"กิริฎา" TDRI แนะ 4 เมกะเทรนด์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย แนะหาจังหวะจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ดึงการลงทุนเพิ่ม พร้อมหาโอกาสจากโลกที่มุ่งสู่ Low carbon - ดิจิทัลเทคโนโลยี แนะไทยหาบิซิเนสโมเดลใหม่ รองรับสังคมสูงวัย

ล่าสุด สำนักข่าว PostToday จัดสัมมนา “PostToday Thailand Economic Drive 2024 ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจปี 2567 เพื่อให้เห็นมุมมองเศรษฐกิจ การปรับตัว และโอกาสของภาคธุรกิจไทย เพื่อรอดพ้นจากวิกฤติที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า 

กิริฎา เภาพิจิตร” ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เล็ก สูงวัย และกำลังซื้อในประเทศไม่ได้มากนัก แต่ไทยสามารถฉกฉวยโอกาสจากตลาดโลกได้ จาก 4 เมกะเทรนด์ 

เมกะเทรนด์แรก ภูมิรัฐศาสตร์ ที่นำมาสู่ความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้เกิดทั้งสงครามระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้า ในช่วงซัพพลายเชนโลกกำลังปรับเปลี่ยน ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตการลงทุนอย่างมหาศาล ในรอบ 50 ปี เหล่านี้คือ โอกาสของธุรกิจประเทศไทยในการปรับตัว เพื่อทำให้ดึงดูดการลงทุนเหล่านี้เข้ามามากขึ้น 

โดยเฉพาะ สินค้าที่เป็นนิวบิซิเนส เช่น สินค้าไฮเทค เช่น ยานยนต์อีวี  อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ดิจิทัลเทคโนโลยี เหล่านี้มีโอกาสย้ายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น 

เมกะเทรนด์ที่สอง  สินค้าที่เกี่ยวกับ Low carbon การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การไปสู่สังคมโลกคาร์บอนจึงเป็นการสร้างโอกาสสำหรับนิวบิซิเนสมากขึ้น

เมกะเทรนด์ที่สาม ดิจิทัลเทคโนโลยี และเอไอ ที่เป็นตัวดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ ได้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มี 5G เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่ประเทศไทย มีดิจิทัลเทคโนโลยี หรือดิจิทัล คอนเนคทิวิตีที่ค่อนข้างแรงในประเทศไทย เป็นตัวที่ทำให้เกิดอีคอมเมิร์ซใหม่ๆ มากขึ้นเติบโตขึ้นมาก เหล่านี้ถือธุรกิจใหม่ๆ ที่ประเทศไทยสามารถใช้โอกาส จากดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น

สุดท้าย เมกะเทรนด์ที่สี่  สังคมสูงวัย ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว เป็น 1 ใน 5 ของประชากรไทยอายุเกิน 60 ปีแล้ว และอีก 7 ปีแล้วนะคะ และ 1 ใน 5 ของประชากรไทยจะมีอายุเกิน 65 ปี 

แต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาส เพราะสังคมที่สูงวัยมากขึ้น มีต้องการสินค้า และบริการที่แตกต่าง จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ดังนั้นเราอาจจะพึ่งพาเฉพาะในประเทศอย่างเดียวไม่ได้ ต้องออกไปนอกประเทศด้วย ที่มีประชากรสูงวัยค่อนข้างมาก ดังนั้นเป็นโอกาส ที่จะปรับตัวไปสู่การผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์สังคมสูงวัยทั่วโลกได้มากขึ้น

“ทั้งหมดนี้คือ เมกะเทรนด์ที่มีดีมานด์ และเราพอมีความสามารถ ที่จะซัพพลายดีมานด์พวกนี้ได้ อีกตัวที่พูดกันเยอะคือ ซอฟต์พาวเวอร์ แต่ประเทศไทยเรามีมากกว่าซอฟต์พาวเวอร์ เรามี Creative industries หรืออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พวกนี้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขัน หากเราได้รับการพัฒนา เหล่านี้จะกลายเป็นนิวบิซิเนสของเราด้วย ที่จะไปตอบโจทย์เมกะเทรนด์ต่างๆ ได้” 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์