ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 9 ธ.ค.นี้ เช็กเลยเวลาไหน ธุรกรรมอะไรทำไม่ได้บ้าง

ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 9 ธ.ค.นี้ เช็กเลยเวลาไหน ธุรกรรมอะไรทำไม่ได้บ้าง

'ธ.ก.ส.' แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 9 ธ.ค.66 ส่งผลกระทบไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภทได้ เช็กเลยช่วงเวลาไหน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 9 ธันวาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 00.00 - 05.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภทได้ 

 

 

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แจ้งหยุดบริการธุรกรรมทุกช่องทางชั่วคราว ได้แก่ แอปพลิเคชัน BAAC Mobile และระบบ Banking Agent ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. (รวม 5 ชั่วโมง) 

 

 

เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ และรองรับธุรกรรมที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคต โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และระบบ Banking Agent ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 9 ธ.ค.นี้ เช็กเลยเวลาไหน ธุรกรรมอะไรทำไม่ได้บ้าง

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์