ธอส.มั่นใจปีนี้ปล่อยสินเชื่อบ้านทะลุเป้า 2.35 หมื่นล้าน

ธอส.มั่นใจปีนี้ปล่อยสินเชื่อบ้านทะลุเป้า 2.35 หมื่นล้าน

ธอส.มั่นใจปี66 ปล่อยสินเชื่อบ้านทะลุเป้า 2.35 แสนล้านบาท ช่วยคนรายได้น้อย-ปานกลางมีบ้านเป็นของตนเอง ปลื้มทริส คงอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้ ธอส.ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ถือเป็นพันธกิจหลักทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

โดย ณ วันที่ 27 พ.ย. 66 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 217,752 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 92.5% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่235,480 ล้านบาท โดยเชื่อว่าทั้งปี66 จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่34.1% หรือ 1 ใน 3 ของระบบสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ต.ค. 66 มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,670,733 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 80% ของสินเชื่อคงค้างรวม เป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ทำให้เห็นว่า ธอส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ตอบโจทย์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอย่างแท้จริง ขณะที่สินทรัพย์รวมมีสูงกว่า 1.7 ล้านล้านบาท และมีกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 15.08% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ 8.5% 

นายกฤษณ์ กล่าวว่า จากกรณีที่ ทริสเรทติ้ง สถาบันการจัดอันดับเครดิตที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากลประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ “AAA” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ระดับ “คงที่” (Stable)  สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเครดิต และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน และการขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Sustainable Bank ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป