ธนาคารออมสิน แจ้งปัญหาแอป MyMo ล่ม ล่าสุดใช้งานได้แล้ว

ธนาคารออมสิน แจ้งปัญหาแอป MyMo ล่ม ล่าสุดใช้งานได้แล้ว

ธนาคารออมสิน แจ้งปัญหากรณีแอปพลิเคชัน MyMo ล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ในวันนี้ล่าสุด ได้มีการดำเนินการแก้ไขจนสามารถเข้าใช้งาน MyMo ได้ตามปกติแล้ว

ธนาคารออมสิน แจ้งปัญหากรณี แอปพลิเคชัน MyMo ล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ในวันนี้ (1 ธ.ค.66) ล่าสุด ได้มีการดำเนินการแก้ไขจนสามารถเข้าใช้งาน MyMo ได้ตามปกติแล้ว

เฟซบุ๊ก GSB Society ของ ธนาคารออมสิน แจ้งว่า ขณะนี้ ลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน แอป MyMo ได้ตามปกติค่ะ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะ

ซึ่งขณะนี้ธนาคารดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งาน MyMo เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้ลูกค้าบางท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งาน เบื้องต้นขอแนะนำท่านเว้นช่วงในการทำรายการนะคะ ขอบคุณค่ะ

สำหรับลูกค้าที่พบปัญหาทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคาร ทางธนาคารรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข ขอแนะนำคุณลูกค้าเว้นระยะในการทำรายการนะคะ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์