CIMBT ชี้จีดีพีไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาดแรง สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึง

CIMBT ชี้จีดีพีไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาดแรง สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึง

ซีไอเอ็มบีไทย ชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 โตแค่ 1.5% ต่ำกว่าคาดแรง สะท้อนกำลังซื้อคนในประเทศยังไม่กลับมาฟื้นตัว จากผลของเศรษฐกิจที่ยังไม่กระจายตัว จ่อหั่นจีดีพีลงต่ำกว่า 3%

ดร. อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า จีดีพีไตรมาส 3 ของสภาพัฒน์ที่ออกมา ที่ 1.5% โดยชะลอตัวลง จาก 1.8% ในไตรมาส 2 ถือว่าต่ำกว่าการคาดการณ์ ของธนาคารที่มองไว้โตเฉียด 3%

สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่เติบโตไม่ทั่วถึง โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ที่กลับมาฟื้นตัวเป็นหลัก หากเทียบกับการบริโภคเอกชน และกำลังซื้อของคนไทย ที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวเหมือนที่คาด ทำให้การบริโภคโดยรวมยังอ่อนแอ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จีดีพีไตรมาส 3 ยังขยายตัวที่ 0.8% หากเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า ที่ขยายตัวเพียง 0.2% ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจไทย และมีแรงขับเคลื่อนมาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ทั้งนี้ จากภาพรวมจีดีพีไตรมาส 3 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด เชื่อว่าการประมาณการณ์จีดีพีทั้งปี มีความเสี่ยงที่จะโตต่ำกว่าที่ 3% ได้  จากภาพ 9เดือนขยายตัวได้เพียง 1.9%  ดังนั้น ในระยะข้างหน้าอาจต้องมีการปรับประมาณการณ์จีดีพีปีนี้ลดลง โดยคาดอาจเติบโตได้ในรอบ 2.5-2.7% จากประมาณการณ์เดิมที่ 3% 

“ตัวที่หายไป คือการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคเอกชนที่อาจไม่ได้ออกมาดีเหมือนที่คาด จากเดิมที่เรามองว่าควรบวกกว่านี้ และการบริโภคในประเทศ แรงซื้อที่หายไป ยังไม่กลับมาฟื้นตัวทำให้เศรษฐกิจไตรมาส 3 ออกมาโตต่ำกว่าคาด แม้ไตรมาส4จะกลับมาเติบโตได้ดี แต่คงไม่เพียงพอ ทำให้ทั้งปีโตได้เกิน 3% เรามองว่าอาจโตได้เพียง 2.5-2.7% เท่านั้น”