ธอส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี

ธอส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี

ธอส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี รับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีสวัสดิการกับธนาคารหรือเป็นสมาชิกของสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begin with GHB ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินและได้รับประโยชน์สูงสุดจากอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น ส่งท้ายปี 2566 กับ “เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings” ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท

พิเศษ!! ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน