ลงทุนยังไงให้ถูกที่กับการเติบโตของ Generative AI - ตอนที่ 1

ลงทุนยังไงให้ถูกที่กับการเติบโตของ Generative AI - ตอนที่ 1

การเติบโตของ Generative AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการ “สร้าง” บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยชุดข้อมูลอัลกอริทึมนั้นรวดเร็วมาก

ซึ่งเราเห็นการใช้งานในหลากหลายรูปแบบที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแชทบอทที่สามารถตอบคำถามได้หลากหลายถูกต้องแม่นยำและให้รายละเอียดมากขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบเก่าๆ ที่เป็นการบันทึกคำตอบเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับ Keyword สำคัญๆ เท่านั้น

การสร้างรูปภาพจากคำสั่ง (Text to Image) การสร้างวิดีโอและส่งต่างๆ หรือแม้แต่การช่วยเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็สามารถทำได้ถูกหลักการ โดยใจความสำคัญของ Generative AI ก็คือไม่ว่าจะเป็นคำตอบ รูป วิดีโอ หรือสิ่งต่างๆ นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามชุดคำสั่งที่ผู้ใช้ส่งเข้าไปนั่นเอง ผู้ใช้บอกสิ่งที่ต้องการและ AI จะทำการตอบโจทย์สิ่งต่างๆ เหล่านั้นภายใต้ทางเลือกที่มากกว่า ระยะเวลาที่สั้นกว่า และอาจพิจารณาในมุมที่กว้างกว่าด้วย เนื่องจากความสามารถในด้านต่างๆ ที่อาจจะสูงกว่า

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้สิ่งต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีส่วนร่วมต่อการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity ให้กับเศรษฐกิจด้วย โดยเราเริ่มเห็นการนำไปใช้งานในส่วนของการสร้างเนื้อหา (Content Creator) ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวหรือบทความ การสร้างวิดีโอ หรือ การช่วยในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) การบริการทางด้านกฏหมายที่ AI ช่วยเขียนและให้บริการทางด้านกฏหมายขึ้นพื้นฐานได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อภาคธุรกิจเริ่มนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการ หรือตอบโจทย์บางอย่างในกระบวนการการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานหรือเวลา หรือช่วยเพิ่มผลผลิตก็จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้น มีศักยภาพสูงขึ้น และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะเห็นพ้องต้องกันว่าการมาถึงของ Generative AI นั้นจะช่วยให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการขยายตัวของ GDP ดีขึ้น หรือช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่จะส่งผลโดยตรงต่อตลาดการเงินและการลงทุนด้วย

 

ในเรื่องของความเร็วของการเติบโตของการใช้งานที่จะมีมากหรือน้อย เร็วหรือช้านั้น เราคงต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ Generative AI ใน 3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1. การนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Boost) หากเราลองนึกย้อนไปถึงสมัยก่อน การเปลี่ยนแปลงและการมาถึงของเครื่องจักรและยุคอุตสาหกรรมช่วยให้แรงงานขยับจากการใช้แรงงานในภาคการเกษตรและการใช้แรงงานขึ้นพื้นฐาน มาเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น

ทำให้ผลผลิตและเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยกระบวนการทำซ้ำหรือแรงงานพื้นฐานนั้นถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรต่างๆ ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับว่า Generative AI จะถูกนำไปใช้อย่างไรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับระบบเศรษฐกิจ และการปรับตัวของแรงงานจะมีความสอดคล้องเพียงใดกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยปัจจุบันเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

2. การพัฒนาความสามารถในการรับรู้ (Cognitive Ability) ของ AI ซึ่งหาก AI สามารถการพัฒนากระบวนการคิดและตัดสินใจให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น ก็จะทำให้การทดแทนแรงงานมนุษย์นั้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดกระบวนการตรวจสอบลง โดยกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์นั้นหลายครั้งจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผลตรงตัวเหมือนหลักการทางคณิตศาสตร์เสอมอไป และมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา อารมณ์ ข้อมูลแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

และ 3. เรื่องของการใช้ Generative AI ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงในหลายๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการถูดทดแทนของแรงงานด้วย ซึ่งหากมีประเด็นต่างๆ เหล่านี้ก็อาจจะทำให้การใช้งานหรือการพัฒนานั้นชะลอลงได้ โดยทั้งสามส่วนคือส่วนสำคัญต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งยังคงต้องคอยดูการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นประกอบกันไป

ในส่วนของการลงทุน Generative AI นับเป็นธีมที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาแล้วว่าการมาถึงของ Generative AI อาจจะมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายๆ ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คน ที่อาจจะกลายเป็น Megatrend ที่เติบโตต่อเนื่องได้ดีในอนาคต ซึ่งการลงทุนในธีมที่ดีนั้นจะต้องมีความเป็นไปได้จริง การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ชัดเจนและเติบโตต่อเนื่องในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการและสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ ก็จะทำให้การลงทุนในธีมเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แม้กระนั้นก็ตามเราก็ยังคงจำเป็นจะต้องลงทุนให้ถูกที่ในกลุ่มผู้ชนะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนของเราได้

โดยการลงทุนในกลุ่มนี้แบ่งออกได้หลายส่วน … เดี๋ยวเรามาติดต่อกันต่อในตอนหน้าครับ