ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตั้ง ‘บุรินทร์ อดุลวัฒนะ’ นั่ง กรรมการผู้จัดการ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตั้ง ‘บุรินทร์ อดุลวัฒนะ’ นั่ง  กรรมการผู้จัดการ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แต่งตั้ง ‘บุรินทร์ อดุลวัฒนะ’ เป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา

           บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด แต่งตั้ง นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ เป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด 

           โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตั้ง ‘บุรินทร์ อดุลวัฒนะ’ นั่ง  กรรมการผู้จัดการ 

          นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้าน Mathematics and Economics จาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานภาคการเงินกับ Credit Agricole Hong Kong ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ 

        เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2565 ในตำแหน่ง Managing Director และ Private Banking Business Head ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์