ผ่าอาณาจักร 'ทันหุ้น' ในอุ้งมือ 'สุรพงษ์ และพวก

ผ่าอาณาจักร 'ทันหุ้น' ในอุ้งมือ 'สุรพงษ์ และพวก

เปิดอาณาจักร “ทันหุ้น” พบ สุรพงษ์ และภรรยา “ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล” หัวเรือใหญ่ พัวพันหุ้นดังหลายตัวทั้ง NPP, KIAT และ TRAF จนถูก ก.ล.ต.ปรับ วันนี้ถูก AQUA แจ้งความ นำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ถือหุ้น TPL เสียหาย

กรณี บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA โดยนายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท ทันหุ้น จำกัด และพวกรวม 7 ราย ฐานการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา               

จากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทันหุ้น จำกัด ผ่านระบบฐานข้อมูลการดำเนินธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบข้อมูลว่าบริษัท ทันหุ้น จำกัด จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2544 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 20 ล้านบาท จดทะเบียนประเภทธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และโฆษณา มีกรรมการบริษัท 2 ราย คือ นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล กับนางสาวศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ซึ่งในวงการรู้กันว่านางสาวศรวณีย์เป็นภรรยาของ "เสี่ยป๊อบ-สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย" ผู้ได้ชื่อว่าตัวจริงเสียงจริงอาณาจักรทันหุ้น

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 ราย คือ 1. บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1 ในสัดส่วน 95% จำนวน 19,000 หุ้น จดทะเบียนอยู่ในประเภทธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ต และห้องชุด 2. นายบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร ทันหุ้น เป็นอันดับที่ 2 สัดส่วน 5% จำนวน 999 หุ้น และ 3. นางสาวศรวณีย์ ศิริจรรยากุล กรรมการบริษัท อันดับที่ 3 จำนวน 1 หุ้น นั่นเอง

 สำหรับบริษัท ธนวรินทร์ ข้อมูลจากกรมสรรพากร ระบุ ประกอบธุรกิจรีสอร์ต และสปา จดทะเบียนวันที่ 12 พ.ย.2545 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 1 คือ นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ถือหุ้น 41.6683% , รองลงมาคือนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ถือหุ้น 41.6650% , อันดับ 3 นางสาวศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ถือหุ้น 8.3333% และ อันดับ 4 คือ นางสาว นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย ถือหุ้น 8.3333%

บริษัท ธนวรินทร์ ไม่เพียงแต่ถือหุ้นใหญ่ทันหุ้น ข้อมูล SETTRADE.COM พบว่ายังถือหุ้นอันดับ 4 ของ “บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE” ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค.66 จำนวน 328,202,354 หุ้น คิดเป็น 3.80% โดยมีนายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ถือหุ้นอันดับ 5 จำนวน 277,767,819 หุ้น คิดเป็น 3.21% ขณะที่ น.ส.ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ถือหุ้นอันดับ 8 จำนวน 192,909,700 หุ้น คิดเป็น 2.23%

ขณะที่นายสุรพงษ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่ม "บริษัท ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRAF ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC)" และเจ้าของธุรกิจสื่อ A Day อีกทั้งเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ "บมจ.นิปปอนแพ็ค(ประเทศไทย) หรือ NPP" ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์(GLOCON)"

 จากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ sec.or.th ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า ในวันที่ 21 ก.ค. 2560 "สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย" ถูก ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่ง กรณีซื้อหุ้น และชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหุ้น บมจ.นิปปอน แพ็ค (NPP) และหลักทรัพย์ NPP-W1 โดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งขณะนั้นนายสุรพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ NPP โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 10,336,293.33 บาท ก.ล.ต.ได้สั่งห้ามไม่ให้นายสุรพงษ์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน

ต่อมา ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 291,175,810 บาท โดยมีชื่อ "สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย" และ บมจ.นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) หรือ NPP เป็นหนึ่งในผู้กระทำผิดตามมาตรา 243 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 317/4(1) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง(ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด 13 ราย โดย นายสุรพงษ์ กำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 33,859,920 บาท และ NPP จำนวน 23,295,000 บาท

ทั้งนี้การที่ ค.ม.พ.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลจำนวน 12 ราย เป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการมีลักษณะต้องห้ามการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เปิด 7 รายชื่อ AQUA ฟ้องทันหุ้น

รายชื่อมีผู้ที่ถูกกล่าวหาและอาจอยู่ในข่ายถูกดำเนินคดี กรณี TPL โดย AQUA พบว่ามีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 7 ราย ที่ใกล้ชิดนายสุรพงษ์ ประกอบด้วย 1. บริษัท ทันหุ้น จำกัด (ทันหุ้น) 2. นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล กรรมการบริษัท 3. นางสาวศรวณีย์ ศิริจรรยากุล กรรมการบริษัท 4. นายบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร 5. นายเฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา บรรณาธิการออนไลน์ และผู้ดำเนินรายการทีวีออนไลน์ 6. นางพุทธิธาดา ศิรินันทวิทยา บก. MAI และรองบรรณาธิการ และ 7. นางสาวณัฎฐ์ชญา ปุริมปรัชญ์ภัทร ผู้สื่อข่าว

AQUA ระบุว่าเป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทันหุ้นโดยผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกระทำการลงข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ซึ่งได้อ้างอิงบทความของ “นายพงษ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” หนึ่งในผู้ถือหุ้นดั้งเดิมของ “TPL” หากแต่เติมข้อความอันเป็นเท็จ และบิดเบือนจากความจริง ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น TPL กว่า 5,000 ราย รวมถึงบริษัท AQUA

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์