เปิดยอดเงินค้างจ่ายเงินรางวัลผู้ถูกสลาก5ปีย้อนหลังสูงกว่า5หมื่นล.

เปิดยอดเงินค้างจ่ายเงินรางวัลผู้ถูกสลาก5ปีย้อนหลังสูงกว่า5หมื่นล.

สำนักงานสลากเปิดยอดเงินค้างจ่ายผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 5 ปี สูงกว่า 5 หมื่นล้านบาท ระบุ สำนักงานจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี หากไม่มีผู้มารับจะตัดยอดเข้าคลังหลวง

รายงานงบการเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยยอดเงินค้างจ่ายผู้ถูกเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 5 ปีพบว่า มียอดเฉลี่ยต่อปีราว 1 หมื่นล้านบาท รวมเป็นกว่า 5 หมื่นล้านบาท 

โดยปี 2565 มียอดค้างจ่ายสูงถึง 11,969 ล้านบาท ปี 2564 มียอดค้างจ่าย 11,341 ล้านบาท ปี 2563 มียอดค้างจ่าย 10,552 ล้านบาท ปี 2562 มียอดค้างจ่าย 9,070 ล้านบาท และ ปี 2561 มียอดค้างจ่าย8,150 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามกฎหมายของสำนักงานระบุว่า สำนักงานจะเก็บเงินค้างจ่ายนี้ไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อรอจ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัล แต่หากไม่มารับภายในระยะเวลา 2 ปี ทางสำนักงานจะโอนเงินดังกล่าวให้คลังหลวงต่อไป