กรุงศรี ฟินโนเวต คว้า Best Venture Capital Firm for Startups Thailand 2023

กรุงศรี ฟินโนเวต คว้า Best Venture Capital Firm for Startups Thailand 2023

กรุงศรี ฟินโนเวต คว้ารางวัล Best Venture Capital Firm for Startups Thailand 2023 ในฐานะ VC ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ตอัปไทย

       นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด รับรางวัล Best Venture Capital Firm for Startups Thailand 2023 จาก World Business Outlook นิตยสารธุรกิจ และการเงินชั้นนำที่ครอบคลุมธุรกิจทั่วโลก 

        สะท้อนพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ตอัปด้านฟินเทค และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการธนาคารทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ 

     ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนในสตาร์ตอัปจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ทั้งในไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นการลงทุนตรง 18 ราย และลงทุนผ่านกองทุน 2 ราย และยังได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสตาร์ตอัปกว่า 70 รายมากกว่า 120 โครงการ 

       รวมทั้งเป็นองค์กรที่ริเริ่มจัดตั้งกองทุนในรูปแบบ Private Equity ที่เปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำในไทย และนักลงทุนทั่วไป (ประเภท Ultra-High Net Worth Investors)  สามารถลงทุนในสตาร์ตอัปได้ และเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปได้ขยายธุรกิจสร้างการเติบโต

    ล่าสุดกรุงศรี ฟินโนเวต ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสตาร์ตอัป Krungsri UPcelerator เพื่อสร้างสตาร์ตอัปอีโคซิสเต็มในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์