กรุงศรี ตั้ง ‘บุนเซอิ โอคุโบะ’ นั่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรุงศรี ตั้ง ‘บุนเซอิ โอคุโบะ’ นั่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศแต่งตั้ง ‘บุนเซอิ โอคุโบะ’ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติ มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายบุนเซอิ โอคุโบะ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking)

โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา

 

 

นายโอคุโบะ มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 21 ปีในธุรกิจการเงิน และการธนาคาร ในด้าน Japanese Corporate Banking ของ MUFG ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเนเธอร์แลนด์

ทำให้นายโอคุโบะ ได้นำประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติแบบองค์รวมมาต่อยอด และพัฒนาความแข็งแกร่งในการวางแผน และบริหารงานให้กับกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

นายโอคุโบะ ร่วมงานกับกรุงศรีตั้งแต่ปี 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติเมื่อปี 2564

โดยตลอด 4 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี นายโอคุโบะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีบทบาทสำคัญในการวางแผน บริหารงาน ปฏิบัติการ เครดิต และพัฒนาให้ธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และบรรษัทข้ามชาติมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ และพลังงาน

นายโอคุโบะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์