พรรคพลังประชารัฐ เปิดแนวคิด "ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงาน" ครั้งใหญ่

พรรคพลังประชารัฐ เปิดแนวคิด "ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงาน" ครั้งใหญ่

พรรคพลังประชารัฐ "ธีระชัย" ที่ปรึกษาฯ เปิดแนวคิดเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย "ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงานครั้งใหญ่-ครบวงจร พร้อมอัดฉีดเงินลงทุน อบต.ละ 30 ล้านบาทต่อปี 5 ปี รวม 1 ล้านล้าน เป็นหนี้สถานะที่ก่อให้เกิดรายได้ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และป้องกันการทุจริตควบคู่

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบาย พรรคพลังประชารัฐ  กล่าวว่า  ในระยะข้างหน้า สิ่งที่รัฐบาลใหม่จะต้องเผชิญโจทย์ใหญ่และเป็นปัญาเร่งด่วน  คือเสถียรภาพเศรษฐกิจตลาดทุนโลก รวมถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามการค้า  

ดังนั้น รัฐบาลใหม่ต้องทำ คือ กระตุ้นให้ประชาชนปรับตัวและหาจุดแข็งของตัวเอง ไม่รอพึ่งแต่เงินรัฐ   โดยนโยบายของพรรค กำลังมีแนวคิด จะ “ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงาน”ครั้งใหญ่  ทำแบบครบวงจร คืนกำไรให้ประชาชนสมดุลมากขึ้น   เพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น และยังช่วยลดรายจ่ายพลังงาน 

อีกแนวคิด คือ การให้เครื่องมือทำมาหากิน เพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้ ด้วยแนวคิด จัดสรรเงินทุนให้กับอบต.แต่ละแห่งปีละ 30 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี วงเงินรวม 1 ล้านล้านบาท  ให้อบต.คิดโครงการเอง นำไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับนาโน ที่ตอบโจทย์เฉพาะของแต่ละชุมชน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุน

เช่น การลงทุนในเครื่องจักรตัดอ้อยเพื่อลดการเผาอ้อย โรงผลิตอาหารสัตว์หรือโรงบรรจุหีบห่อชุมชน วงเงินนี้มาจากการกู้ยอดใบ แต่จะเป็นหนี้สาธารณะที่แตกต่างจาก 8 ปีที่ผ่านมา เพราะสามารถสร้างรายได้  และเป็นวิธีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแบบค่อยเป็นค่อยไป  อย่างไรก็ตามทางพรรค กำลังคิดหาวิธิการป้องกันการทุจริต พร้อมรับคำแนะนำจากทุกภาคส่วน 

“รัฐมีหน้าที่ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ ส่วนหน้าที่ในทำกำไรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารธุรกิจ และรัฐบาลยังมีหน้าที่จัดสรรผลประโยชน์  ไม่ให้เกิดปัญหาความเลื่อมล่ำที่เป็นปัญหากันอยู่"   

เหตุผลที่ควรจะเลือกพรรคไหนนั้น มองว่า ประชาชนควรตั้งคำถามตนเอง 5 ด้าน ว่าจะเลือกอย่างไร  คือ  1. ฐานะที่เป็นอยู่ จะเลือก ผลงาน 8 ปีที่ผ่านมา หรือ สร้างการเปลี่ยนแปลง  2. การโจมตีในพรรค หรือสร้างสามัคคี พูดคุยหาทางออก 3. ชอบนโยบายสร้างหนี้ กินแล้วหมดไป หรือ อุดหนุนสร้างรายได้  4.สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ด้วยการแบ่งประโยชน์เอกชนหรือใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  5.โมเดลที่ให้ประชาชนพึ่งรัฐหรือประชาชนพึ่งพาตนเองได้  

ขณะเดียวกัน การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตอนนี้  เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเศรษฐกิจโลกเริ่มมีอาการปัญหาแล้วและอาการกำลังเพิ่มขึ้น ทีมเศรษฐกิจของพรรค มีความเข้าใจทั้งเศรษฐกิจไทยและเท่าทันเศรษฐกิจโลก ครบคลุมทุกปัญหา มีความพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจไทย