ยอดยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่ง12ล้านคน

ยอดยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่ง12ล้านคน

ยอดยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่ง12ล้านคน ส่วนผู้ที่อุทธรณ์อยู่ที่กว่า 1 ล้านราย แนะยืนยันภายใน 26 มี.ค.นี้ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เม.ย.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 12,001,438 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 82.22 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย)

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,152,829 ราย 

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนและผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566