ธปท.ไฟเขียว ให้วันที่ 5 พ.ค. เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน

ธปท.ไฟเขียว ให้วันที่ 5 พ.ค. เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน

แบงก์ชาติ อนุมัติให้วันที่ 5 พ.ค. เป็นวันหยุดของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ