กสิกรไทย ย้ำขายธุรกิจ บลจ. ยังต้องหารือทุกฝ่าย ไม่ให้กระทบ

กสิกรไทย ย้ำขายธุรกิจ บลจ. ยังต้องหารือทุกฝ่าย ไม่ให้กระทบ

แบงก์กสิกรไทย กำลังพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ขาย บลจ. นั้น ยังต้องหารือกับหลายฝ่าย ย้ำการหารือดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด

ธนาคารกสิกรไทย  หรือ KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่มีข่าวว่า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) กำลังพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) นั้น

ธนาคารขอเรียนชี้แจงดังนี้ ธนาคารแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และแนวทางเพิ่มเติมที่จะสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า และผู้ถือหุ้นในทุกธุรกิจของธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของธนาคาร
 

ทั้งนี้ในแนวปฏิบัติดังกล่าว ธนาคารอาจจะต้องมีการหารือร่วมกันกับหลายฝ่าย ซึ่งการหารือดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม หากมีธุรกรรมเกิดขึ้น ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสม

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์