คลังมั่นใจเศรษฐกิจโลกถดถอยไม่กระทบไทย

คลังมั่นใจเศรษฐกิจโลกถดถอยไม่กระทบไทย

คลังชี้เศรษฐกิจโลกถดถอยไม่กระทบเศรษฐกิจไทย ระบุ พื้นฐานเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง หลังรัฐบาลกระตุ้นกำลังซื้อ ทำให้พึ่งพาเศรษฐกิจภายในได้มากขึ้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้ จะถดถอยมากกว่าปีที่ผ่านมาว่า ไม่มีความกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้เข้าไปดูแลเรื่องกำลังซื้อในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจไทยหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในได้มากขึ้น

“ขณะนี้ เศรษฐกิจภายในมีส่วนที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยเราได้มาก ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า และทำให้เราสามารถเปิดประเทศได้เร็วกว่าหลายประเทศ ส่วนที่มีการมองว่า เศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยนั้น เราเชื่อว่า จะไม่สะเทือน เนื่องจาก เราเป็นแหล่งอาหารของโลก ซึ่งถือเป็นข้อดีของเรา ขณะที่ เรามีเงินกู้ต่างประเทศแค่ประมาณ 1% ของเงินกู้รวม ดังนั้น แม้เศรษฐกิจโลกจะถดถอย ก็เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อเรา”

ส่วนกรณีที่จีนกำลังเปิดประเทศจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น เราจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่ เขากล่าวว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อกักตัวนักท่องเที่ยว เนื่องจาก ขณะนี้ ประชากรไทยได้ฉีดวัคซีนจำนวน 2-3 เข็มมากกว่า 70% ของประชากรทั้งหมดแล้ว ซึ่งจำนวนดังกล่าวถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีน ดังนั้น จึงถือว่า ประชากรไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์