สรรพากรเปิดให้ผู้ค้าออนไลน์ใช้ที่อยู่อาคารชุดจดVATผ่านออนไลน์ได้

สรรพากรเปิดให้ผู้ค้าออนไลน์ใช้ที่อยู่อาคารชุดจดVATผ่านออนไลน์ได้

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้พ่อค้า - แม่ค้าออนไลน์ ที่เป็นบุคคลธรรมดา และต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมขอจดทะเบียน VATผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจขายของออนไลน์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่พักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม และใช้เป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้ามีรายได้ทั้งปี เกินกว่า 1.8 ล้านบาท ผู้ประกอบการมีหน้าที่จดทะเบียน VAT ต่อกรมสรรพากร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไม่สามารถใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการเพื่อจดทะเบียน VAT ได้ กรมสรรพากรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ในปัจจุบัน โดยให้นำอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมาเป็นสถานประกอบการในการจดทะเบียน VAT ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นคำขอจดทะเบียน VAT ได้ที่ www.rd.go.th >> บุคคลธรรมดา >> ภาษีมูลค่าเพิ่ม >> ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ พร้อม Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง

“การปรับปรุงรูปแบบการจดทะเบียน VAT ให้กับพ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และระยะเวลาให้สามารถยื่นจดทะเบียน VAT ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมบนระบบออนไลน์ในทุกขั้นตอน ตอบโจทย์นโยบาย ตรงกลุ่ม บริการตรงใจ สนับสนุนรูปแบบการประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน”

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์