การกีฬาฯชงครม.ยกเว้นภาษีค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกว่า200ล้าน

การกีฬาฯชงครม.ยกเว้นภาษีค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกว่า200ล้าน

การกีฬาฯชงครม.ขอยกเว้นภาษีสรรพากรค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกว่า 200 ล้านบาท แบ่งเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%และภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 15%ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์ หากครม.ไม่เห็นชอบจะต้องชำระภายใน 7 วัน และ 15 วัน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 พ.ย.นี้ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเสนอที่ประชุมขอยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพากรสำหรับค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 โดยภาระภาษีที่ขอยกเว้นเป็นวงเงินกว่า 200 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ภาระภาษีดังกล่าว ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์และภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา 15% ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์ โดยผู้มีเงินได้ในที่นี้ คือ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ ฟีฟ่า จะต้องเป็นชำระตามประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ดี แม้ฟีฟ่าจะเป็นผู้ที่มีเงินได้ดังกล่าว แต่เนื่องจาก ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์จะต้องเป็นผู้หักเงินนำส่งดังกล่าวแก่กรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องนำส่งภายใน 15 วัน ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องนำส่งภายใน 7 วัน หลังจากจ่ายค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว

“หากครม.ไม่เห็นชอบตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอ ทางการกีฬาฯจะต้องเป็นผู้นำส่งภาระภาษีดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรตามเวลาที่กำหนด จะทำให้การกีฬาฯต้องมีภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินค่าลิขสิทธิ์อีกกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งอาจต้องขอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ในกรณีดังกล่าว หากว่าการกีฬาฯไม่มีเงินที่จะจ่ายสำหรับภาระภาษีดังกล่าว”