BBLหนุนลูกค้าธุรกิจโกอินเตอร์ 
ในฐานะ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

BBLหนุนลูกค้าธุรกิจโกอินเตอร์ 
ในฐานะ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับโอกาส “อาเซียน” ภูมิภาคแห่งการเติบโต ใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาในภูมิภาค หนุนลูกค้าให้เติบโตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตอกย้ำความเป็น “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

       นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ Looking Ahead – The View from Asia (มองไปข้างหน้า - มุมมองจากเอเชีย) ในงาน Bloomberg Business Summit at APEC ว่า อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังผ่านพ้นปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 

      นอกจากนี้ อาเซียนได้รับประโยชน์อย่างมาก จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะจีนที่กำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานให้เกิดขึ้นทั่วอาเซียนอย่างไรก็ตาม ความท้าทาย จากโควิด-19 ยังได้ยกระดับความสำคัญของการพึ่งพาปัจจัยภายในประเทศเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์เพื่อความมั่นคงด้านซัพพลายเชน

    นายชาติศิริ กล่าวว่า โลกาภิวัตน์เป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสำคัญตลอด 40 ปีที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่า ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ซัพพลายเชนบางระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ก็ยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยเกี่ยวเนื่อง 

      เช่น การปิดโรงงานชั่วคราวหรือการหยุดชะงักของระบบขนส่งทั่วโลกเป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ และเดินหน้าเสริมความมั่นคงภายในประเทศ และระดับภูมิภาค”

     ธนาคารกรุงเทพมีฐานธุรกิจ และตลาดที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ และเป็นธนาคารไทยที่มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมากที่สุด 

      “ธนาคารมีเครือข่ายสาขามากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสำคัญ และยังมีสาขากว่า 270 แห่งของธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้เข้าซื้อกิจการมาในปี พ.ศ.2563” นายชาติศิริกล่าว “เรายังคงเชื่อมั่นในตลาดอาเซียน และแนวโน้มในอนาคตที่ยังสดใส ปัจจุบันเรามีฐานธุรกิจการเงินที่มั่นคงในประเทศ ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 2 อันดับแรกของอาเซียน คือ อินโดนีเซีย และไทยแล้ว โดยอินโดนีเซียกำลังฟื้นตัว ส่วนประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของระบบเศรษฐกิจก็กำลังฟื้นตัว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศแล้ว 8 ล้านคนในปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

       นายชาติศิริ กล่าวด้วยว่า ธนาคารยังคงมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดหลักอื่นๆ เช่นกัน ทั้งเวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตถึง 8.83% การส่งออกเพิ่มขึ้น 17.3% ด้วยมูลค่าสูงกว่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

     ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่อาเซียน ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่มศักยภาพ และความแข็งแกร่งให้แก่ภูมิภาคในด้านการเชื่อมต่อด้านดิจิทัล การสร้างความร่วมมือด้านการเงินระหว่างประเทศ และระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน โดยมีโครงการที่สำคัญ

      เช่น Contour ที่นำ Enterprise Blockchain มาพัฒนาด้านการออกLetter of Credit (L/C) ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ได้เริ่มความร่วมมือกับหลากหลายประเทศในอาเซียน บริการด้านการเงิน และการจัดการเงินสดสำหรับธุรกิจ และสินเชื่อเพื่อซัพพลายเชน การพัฒนาเครือข่ายสาขาระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง และการเข้าลงทุนกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์