บลจ. ลุ้น ก.ล.ต. เคลียปมสถานะ WFE ตลาดหุ้นเวียดนาม

บลจ. ลุ้น ก.ล.ต. เคลียปมสถานะ WFE ตลาดหุ้นเวียดนาม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมานี้ ทางตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ออกหนังสือชี้แจงเป็นทางการกรณีไม่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ(WFE)

ทั้งนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ระบุว่า  ไม่ได้ถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิก แต่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างใหม่เพื่อถ่ายโอนการเป็นสมาชิกให้กับตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งเป็นโฮลดิ้งส์ที่ถือหุ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย โดยโครงสร้างใหม่นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนบูรณาการ Vietnam Exchange เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาด

แหล่งข่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เปิดเผยว่า ล่าสุด หลายๆ บลจ. ได้รับแจ้งจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทาง บลจ. คาดว่า ก.ล.ต. คงต้องหารือกับตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ถึงความตั้งใจและกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาให้ชัดเจนในการที่จะได้สถานะสมาชิก WFE กลับมา และในระหว่างนี้ คงให้ทาง บลจ. รายงานการดำเนินงานและผลกระทบต่อกองทุนหุ้นเวียดนามเป็นระยะๆ ไปก่อน

“ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอไปจนกว่า ก.ล.ต.จะมีความชัดเจน ในส่วนของบลจ. เองก็ได้รับรายงานจากกองทุน ETF ที่เป็นกองแม่ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์แจ้งอย่างเป็นทางการเช่นกัน และกองทุน ETF ยังถืออยู่ ได้รายงานก.ล.ต.ไปแล้ว มองว่า ทางก.ล.ต. น่าจะไม่บังคับให้ขายเช่นกัน เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางด้านเทคนิค หรือ Technical Issue คาดว่าทาง ก.ล.ต.น่าจะเข้าใจในประเด็นนี้"

นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ. ดาโอ กล่าวว่า กองทุนหุ้นเวียดนามของเราเป็นการลงทุนผ่านมาร์สเตอร์ฟันด์ต่างประเทศ จึงไม่ผิดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. แต่ได้มีการสอบถามทางมาร์สเตอร์ฟันด์ เพราะมองว่าประเด็นดังกล่าวกระทบเซ็นทริเม้นท์นักลงทุนต่างชาติในระยะข้างหน้า

โดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องไทมไลน์การโอนเป็นสมาชิก WFE จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ยังต้องติดตามและเชื่อว่า ก.ล.ต.น่าจะรอความชัดเจนในประเด็นนี้ เพื่อวางมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมหากเกิดปัญหาในทางเทคนิคเพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยต่อไป