ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.915 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.206 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.915 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.206 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (30 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.915 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (29 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 38.121 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.206 บาท/ดอลลาร์)