‘ออมสิน’ ชงบอร์ดเย็นนี้ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ตรึงดอกเบี้ยกู้

‘ออมสิน’ ชงบอร์ดเย็นนี้ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ตรึงดอกเบี้ยกู้

ออมสิน เตรียมประชุมบอร์ดเย็นนี้ เพื่อขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ขอตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง

‘ออมสิน’ ชงบอร์ดเย็นนี้ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ตรึงดอกเบี้ยกู้      นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า วันนี้ธนาคารออมสิน จะประชุมคณะกรรมการธนาคาร(บอร์ด) เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

      ภายหลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติอนุมัติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1% 

      โดยเบื้องต้น ธนาคารคาดว่า จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันต่อไป เชื่อช่วยเหลือผู้กู้ ช่วยเหลือประชาชน 

      

      ส่วนจะมีการตรึงดอกเบี้ยยาวต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีหรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะข้างหน้า 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์