‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ ผลงานเด่น NAV เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง-จ่ายผลตอบแทนตามเป้า 

‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ ผลงานเด่น NAV เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง-จ่ายผลตอบแทนตามเป้า 

“DAOL REIT" มองปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว หนุนธุรกิจอสังหาฯฟื้น หนุน ‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ มีผลการดำเนินงานเติบโตเกินคาด สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือ NAV เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยตามเป้า

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘DAOL REIT’  ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์  เปิดเผยว่า  ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมา จากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศและการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นช่วงหลังผ่อนคลายมาตราการล็อกดาวน์

ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์  , ออฟฟิศสำนักงาน ที่มีการใช้บริการมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มขนส่งที่มีความต้องการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ 'กองทรัสต์ KTBSTMR' มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงกว่าที่คาดไว้ และสร้างประโยชน์ตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน 

‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ ผลงานเด่น NAV เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง-จ่ายผลตอบแทนตามเป้า 

โดยตั้งแต่ต้นปี 2565 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์  หรือ ‘KTBSTMR’ ได้ดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไปแล้ว 2 ครั้ง คือ รอบการดำเนินงาน วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565 ในอัตรา 0.1733 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และล่าสุดคือ รอบดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 ในอัตรา 0.1779 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 

นอกจากประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตามเป้าแล้ว มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือ NAV ของ 'กองทรัสต์ KTBSTMR' ยังเติบโตขึ้นเช่นกัน โดยนับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน (8 พ.ย. 2564) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564  นั้น มูลค่า NAV เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.1067 บาทต่อหน่วย และเพิ่มขึ้นเป็น 10.1872 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

โดยล่าสุด NAV มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10.2246 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ซึ่งสูงกว่าราคาหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ที่ระดับ 9 บาทต่อหน่วย  เป็นการสะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์และการบริหารกองทรัสต์ที่สามารถสร้างรายได้ที่เติบโต

ขณะเดียวกันด้วยจุดเด่นของการเป็น 'กองทรัสต์อิสระแบบผสม'  ภายใต้การบริหารของ DAOL REIT ทำให้ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,765 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบการดำเนินงานถัดไปได้ตามเป้าหมาย

นายพลสิทธิ ยังกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ในช่วงปีหลังของการระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลงไปมาก และมีการประกาศยกเลิกให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยสนันสนุนต่อธุรกิจโลจิสติกส์ , ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง รวมถึงอีคอมเมิร์ซ ค้าปลีก สามารถขยายตัวได้ต่อไป

รวมถึง ธุรกิจสำนักงานและศูนย์รับฝากข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ และด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ อีกทั้ง ด้วยจุดเด่นของการเป็น 'กองทรัสต์อิสระแบบผสม’ จึงมีโอกาสสำหรับการหาสินทรัพย์คุณภาพใหม่ๆ เข้ามาบริหารเพิ่มเติม เช่นกัน 


"ด้วยสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/รีท ที่มีคุณภาพ ยังมีความน่าสนใจเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว"