กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้ ‘บิล อิเล็กทรอนิกส์’ ช่วยลดคาร์บอน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้  ‘บิล อิเล็กทรอนิกส์’ ช่วยลดคาร์บอน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้ e-Billing ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ตั้งเป้าในปี 65 จะมีสมาชิกบัตรฯ สมัครใช้บริการดังกล่าวกว่า 3.5 ล้านบัญชี ช่วยลดการใช้กระดาษได้ 84 ล้านแผ่น เท่ากับช่วยลดคาร์บอนได้รวมกว่า 2,113,000 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 234,000 ต้น 

นางอัญชุลี แววทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ กล่าวว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ อยากชวนสมาชิกบัตรฯ ร่วมลงทะเบียนรับเอกสารใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนแบบกระดาษ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับบริการแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สะดวก รวดเร็วผ่านทางอีเมล ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารที่อาจสูญหาย  ทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภายหลังจากที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ริเริ่มโครงการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Billing) มาระยะหนึ่ง

พบว่า ช่วยลดการใช้กระดาษได้มากถึง 30 ล้านแผ่นในปี 2564 ซึ่งเท่ากับช่วยลดคาร์บอนได้ 754,800 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 83,800 ต้น ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ ที่สนใจบริการนี้สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายบริการลูกค้า หรือกดสมัครรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองในแอป UCHOOSEที่เมนู ‘สมัครรับใบแจ้งยอดทางอีเมล’ แล้วทำตามขั้นตอน จากนั้นระบบจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนให้ที่อีเมลที่สมาชิกบัตรฯ ได้เคยลงทะเบียนไว้ 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้  ‘บิล อิเล็กทรอนิกส์’ ช่วยลดคาร์บอน

นอกจากโครงการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Billing) แล้ว กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังคงมุ่งดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการที่น่าสนใจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการ Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่ได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วมาย่อยทำลายตามกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล จากนั้นจึงนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกระดาษหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งกระดาษที่ใช้แล้วไปสู่กระบวนการรีไซเคิลมากถึง 127 ตัน เท่ากับช่วยลดคาร์บอนได้ถึง 33,000 กิโลกรัม เป็นต้น

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้  ‘บิล อิเล็กทรอนิกส์’ ช่วยลดคาร์บอน

ทั้งนี้ การดำเนินงานเหล่านี้ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังสะท้อนถึงความร่วมมือสนับสนุนวิสัยทัศน์สำคัญของกรุงศรี กรุ๊ป ในเรื่อง "ความเป็นผู้นำภาคการเงินด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน" เพื่อเป้าหมายในการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) โดยมีส่วนร่วมต่อแผนลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการดำเนินงานของธนาคารภายในปี 2573 และลดการปล่อยคาร์บอนจากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2593 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้าว่าภายในปี 2565 จะมีสมาชิกบัตรฯ สมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 3.5 ล้านบัญชี จะช่วยลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 84 ล้านแผ่น คิดเป็นลดคาร์บอนได้รวมกว่า 2,113,000 กิโลกรัม เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากกว่า 234,000 ต้น

นอกจากนั้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะยังคงมุ่งมั่นสานต่อวิสัยทัศน์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงศรี กรุ๊ป อย่างต่อเนื่องผ่านการผสานในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ โดยเราเชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร,พนักงาน, สมาชิกบัตรฯ, กลุ่มบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรต่างๆ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโลก และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนลูกค้าสมัครใช้  ‘บิล อิเล็กทรอนิกส์’ ช่วยลดคาร์บอน
พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์