ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.0365 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0527 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.0365 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0527 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.0365 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.0892 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0527 บาท/ยูโร)