ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.358 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.213 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.358 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.213 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ก.ย. 65)  อยู่ที่ระดับ 37.358 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (21 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.145 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.213 บาท/ดอลลาร์)