ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.3591 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3951 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.3591 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3951 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (16 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.3591 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (15 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 36.9640 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.3951 บาท/ยูโร)