คลังชง ครม.ลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาท 2 เดือนสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

คลังชง ครม.ลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาท 2 เดือนสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

คลังชง ครม.ลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาท 2 เดือนสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันอังคารที่ 13 ก.ย.นี้กระทรวงการคลังจะเสนอต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 2 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ก.ย.นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า คาดว่าจะมีการลดภาษีดังกล่าวอีกลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 21 ก.ย.- 30 พ.ย.นี้  ซึ่งจะทำให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้การจัดเก็บงบประมาณเดือนละประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หาก ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลดังกล่าว จะถือว่า เป็นการลดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้มากกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท หลังจากก่อนหน้านี้ ลดไปแล้ว 3 ครั้ง

โดยครั้งแรกช่วงวันที่ 18 ก.พ.- 20 พ.ค.65 ลดภาษีลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รัฐสูญรายได้ 1.8 หมื่นล้านบาท

ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พ.ค.- 20 ก.ค. เป็นเวลา 2 เดือน ครั้งนี้ลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 21 ก.ค.- 20 ก.ย. เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งการลดภาษีดีเซลทุก 1 บาท จะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 2 พันล้านบาทต่อเดือน   

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์