ก.ล.ต. จ่อเคาะเกณฑ์ ‘บิตคอยน์อีทีเอฟ’ ชงที่ประชุมบอร์ด มี.ค.นี้ 'ทบทวน'

ก.ล.ต. จ่อเคาะเกณฑ์ ‘บิตคอยน์อีทีเอฟ’ ชงที่ประชุมบอร์ด มี.ค.นี้  'ทบทวน'

ก.ล.ต.เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ดมี.ค.นี้ เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ "กองทุนรวม” ลงทุน “บิตคอยน์อีทีเอฟ” แย้มกำลังพิจารณาแนวทางเหมาะสม ยืดหยุ่นไม่ทับซ้อน บลจ.ระบุเบื้องต้นกำหนดสัดส่วนลงทุนไม่เกิน 20% ของพอร์ตรวม หรือไม่เกิน 5% ต่อประเภท

สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาความเหมาะสมให้กองทุนรวมสามารถลงทุนใน bitcoin ETF สัดส่วนไม่เกิน 20% ของพอร์ตลงทุน ขณะนี้ยังต้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาลักษณะการจัดการลงทุนที่ชัดเจน คงต้องให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เคาะออกมา และรอความชัดเจนว่า bitcoin ETF จะเป็นสินทรัพย์ที่ ก.ล.ต. รับรองด้วยหรือไม่

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบัน ก.ล.ต. กำลังเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีความยืดหยุ่น ไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันระหว่างกรณีที่นักลงทุนไปลงทุนด้วยตัวเอง ผ่านตัวกลางอย่าง บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนักลงทุนนำเงินลงทุนไปให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการ (บลจ.) โดยคาดว่าจะนำเสนอเเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการ (บอร์ด) ก.ล.ต. ในเดือน มี.ค. 2567 นี้ ดังนั้น หลักเกณฑ์ในปัจจุบันยังคงห้ามกองทุนรวมเข้าลงทุนโดยตรงในคริปโทเคอร์เรนซี่

   

“ในช่วงต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมานี้ ทางก.ล.ต.ได้มีการประชุมหารือชี้แจ้งกับ ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC) แล้วว่า ในเรื่องนี้คงจะต้องมีการทบทวนใหม่ หลังก.ล.ต.ได้ออกประกาศยังไม่อนุญาตให้ลงทุนใน spot bitcoin ETF ในช่วงระยะเวลนี้”

รายงานข่าวจาก ก.ล.ต. กล่าวว่า หลักเกณฑ์การลงทุนดังกล่าว ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาทบทวนกันใหม่อีกหลายส่วน เช่น หลักเกณฑ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่บอร์ด ก.ล.ต.เคยให้แนวทางไว้เป็นอย่างไร เพราะเดิมยังไม่มีการประกาศเรื่อง spot bitcoin ETF ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เข้าข่ายระหว่างหลักทรัพย์ กับ บิตคอนย์

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะนำเสนอบอร์ดก.ล.ต.พิจารณาในการประชุมช่วงต้นเดือนมี.ค. 2567 หากได้ข้อสรุปอย่างไรจากนั้นจะเปิดรับฟังความเห็น (เฮียริ่ง) ตามกระบวนการต่อไป

แหล่งข่าวบลจ. กล่าวว่า ปัจจุบัน ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมข้อเสนอของทางสมาคมบลจ. ที่ขออนุญาตให้ กองทุนรวมของไทยสามารถนำเงินทุนไปลงทุนต่อในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศได้ผ่านรูปแบบกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารจัดการให้เบื้องต้นกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน bitcoin ETF ไม่เกิน 20% ของพอร์ตลงทุนรวม มีสัดส่วน 5% ต่อ bitcoin ETF 1 ประเภท