‘Green Token’ ทางเลือกใหม่การลงทุนเพิ่มผลประโยชน์ ผู้ประกอบการ-นักลงทุน

‘Green Token’ ทางเลือกใหม่การลงทุนเพิ่มผลประโยชน์ ผู้ประกอบการ-นักลงทุน

ธุรกิจหรือโครงการที่นำมาอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่มีข้อจำกัด รวมถึงทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เห็นถึงแนวโน้มในเรื่องธุรกิจสีเขียว

KEY

POINTS

  • XSpring Digital มอง "ตลาดโทเคนดิจิทัล"ในไทยยังค่อนข้างใหม่มาก มีโอกาสเติบโตอีกมาก
  • โครงการ Green Token เพิ่มโอกาสหาแหล่งเงินทุนของ เอสเอ็มอี มีข้อจำกัดมากในปัจจุบัน
  • สนับสนุน green economy และความยั่งยืนของประเทศ
  • นักลงทุน ได้รับผลตอบแทนชัดเจนและ รับสิทธิลดหย่อนภาษี จาก Thai ESG Fund ได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน

ธุรกิจหรือโครงการที่นำมาอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่มีข้อจำกัด รวมถึงทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เห็นถึงแนวโน้มในเรื่องธุรกิจสีเขียว

ธุรกิจหรือโครงการที่นำมาอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่มีข้อจำกัด รวมถึงทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เห็นถึงแนวโน้มในเรื่องธุรกิจสีเขียว (green product หรือ green project) ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต. มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาโครงการนี้ในปีนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจหรือโครงการที่เหมาะสมได้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital) ให้มุมมองว่า จริงๆแล้ว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ESG ไม่ได้รวมถึงแค่ธุรกิจพลังงานทางเลือกต่างๆ หรือการปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจที่ลดมลพิษและเพิ่มความยั่งยืนให้กับสังคมสีเขียวด้วย อาทิ ธุรกิจติดตั้ง Solar rooftop ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าหรือธุรกิจเช่ารถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

 

"Green token" ถือว่า เป็นการต่อยอดจากกฎเกณฑ์ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกมาก่อนหน้าทั้งInfrastructure-backed Token และ Debt-like Token รูปแบบของการออกและเสนอขาย green token จะต้องถูกอ้างอิงมาจากธุรกิจสีเขียวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

‘Green Token’ ทางเลือกใหม่การลงทุนเพิ่มผลประโยชน์ ผู้ประกอบการ-นักลงทุน

โครงการ Green Token ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสนใจและทำการผลักดันโครงการให้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น สามารถให้ผลประโยชน์โดยรวมต่อทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน ดังนี้

ผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

  • สามารถระดมทุนจากนักลงทุนในวงกว้างทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนรายใหญ่ รวมถึง TESG Fund ด้วย
  • สนับสนุน green economy และความยั่งยืนของประเทศ
  • เพิ่มโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดมากในปัจจุบัน

ผลประโยชน์ต่อนักลงทุน

  • มีผลตอบแทนชัดเจนจากกลไกรับประกันผลตอบแทนซึ่งลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับตราสารหนี้ที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในปัจจุบันอยู่แล้ว
  • ได้ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุน green economy เพื่อความยั่งยืนของประเทศซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนและช่วยผลักดันจากรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิพิเศษในการลดหย่อยภาษีจากการลงทุนผ่าน Thai ESG Fund ได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน

มุมมองของ XSpring ต่อการระดมทุนผ่าน ICO ทั้งโครงการทั่วไปและโครงการ Green Token

XSpring Digital มองว่าตลาดโทเคนดิจิทัลในไทยยังค่อนข้างใหม่มากและยังมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นทั้งจากการสนับสนุนจากทางภาครัฐและทางสำนักงาน ก.ล.ต.

การระดมทุนผ่าน ICO สามารถเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดและสามารถจัดโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ได้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ประกอบการที่โดนข้อจำกัดจากการหาแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน รวมถึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนที่ต้องการจะขยายรูปแบบการลงทุนของตนเองเพิ่มในโทเคนดิจิทัล จากการลงทุนเดิมในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทองคำ กองทุนรวม และอื่นๆ

XSpring Digital ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะออกโทเคนดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่แห่งอนาคตในการระดมทุนให้กับผู้ประกอบการทุกรายที่สนใจ