Merkle Capital ตั้งเป้าพอร์ตลงทุนโต 2 เท่า สู่ศูนย์กลางสถาบันการเงินอนาคต

Merkle Capital ตั้งเป้าพอร์ตลงทุนโต 2 เท่า สู่ศูนย์กลางสถาบันการเงินอนาคต

Merkle Capitalพร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าพอร์ตการลงทุน (AUM) เติบโตอย่างน้อย 2 เท่า ชูกลยุทธ์ 3E (Empower, Engage, Empathy) ตั้งเป้า 3 - 5 ปี ขึ้นแท่น Top of Mind นักลงทุน ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของสถาบันการเงินแห่งโลก การลงทุนในอนาคต

บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย และ ขณะนี้เป็นแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการดูแลและบริหารการลงทุนสินทรัพย์ ดิจิทัลแก่ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ปลอดภัยและยั่งยืน ภายใต้เครือบริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสริมความ แข็งแกร่ง พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตั้งเป้าที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ เมอร์เคิล แคปปิตอล โดยแบ่งเป็นระยะดังนี้

ในช่วงปีแรก ตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่ารวมของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (AUM) เติบโตอย่างน้อย 2 เท่า และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้มากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิม พร้อมพัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้นจากเดิมที่ดีอยู่แล้ว เพื่อยกระดับให้ เมอร์เคิล แคปปิตอล เป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานเทียบเท่ากับสถาบันการเงินชั้นนำ ที่ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ

ในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะ อยู่ในจุดที่สามารถขับเคลื่อนได้สะดวกและรวดเร็วกว่าปัจจุบัน ซึ่งนอกจากบริษัทต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แล้วบริษัทจะพยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ดีด้วย รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้ลงทุนจากกลุ่ม สแกมเมอร์  

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัล และหวังว่าเมอร์เคิล แคปปิตอลจะเป็นบริษัทที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ในใจของนักลงทุน นอกจากนี้ในระยะยาว มีความตั้งใจอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เมอร์เคิล แคปปิตอล เป็นศูนย์กลางของ สถาบันการเงินแห่งการลงทุนในอนาคต เป็นตัวกลางใน การเชื่อมโลกการลงทุนดั้งเดิมเข้ากับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

 

 เพื่อทำให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมาย จึงได้วางแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยกลยุทธ์ 3E คือ

1. Empower การให้อำนาจในการบริหาร การดำเนินการ การตัดสินใจ กับทีมที่ได้รับมอบหมายใน ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อลูกค้าได้รับบริการและผลตอบ แทนที่ดี บริษัทก็จะเติบโตได้เร็ว 

2. Engage ให้พนักงาน มีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน เพื่อให้ ทุกคนมีเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกัน

3. Empathy รับฟัง เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ คือหัวใจของการทำธุรกิจ เมื่อพนักงานรู้สึกมั่นใจ มีกำลังใจ ในทำงาน จะส่งเป็นพลังและมีผลลัพธ์ในการทำงานที่ดี 

"ระยะเวลากว่า 33 ปี ที่คลุกคลีอยู่ในการลงทุนโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญและ โอกาสที่จะได้นําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงเรื่องของสินทรัพย์การลงทุนโลกเดิม โดยพยายามที่ประยุกต์จุดเด่นของ การลงทุนโลกเดิมกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลให้เชื่อมโยงเข้าหากัน และผมมีความพร้อมที่จะนำพา เมอร์เคิล แคปปิตอล ขึ้นแท่น Top Of Mind ของนักลงทุน และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของสถาบันการเงินแห่งอนาคต" นายพีระสิทธิ์ กล่าว