ส่องงบ Bitkub ปี 65 มีรายได้ 2.8 พันล้านบาท ทำกำไร 342 ล้านบาท ลดลง 87% จากปีก่อน

ส่องงบ Bitkub ปี 65 มีรายได้ 2.8 พันล้านบาท ทำกำไร 342 ล้านบาท ลดลง 87% จากปีก่อน

ส่องงบการเงิน กระดานเทรดบิทคับ หรือ Bitkub ออนไลน์ ปี 2565 มีรายได้ 2,846 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำกำไรไปได้ 341 ล้านบาท ลดลง 87% จากปีก่อน ซึ่งยังมีรายได้รอการรับรู้อีก 81.61 ล้านบาท โดยมี 3แหล่งรายได้หลัก

ส่องงบ Bitkub ปี 65 มีรายได้ 2.8 พันล้านบาท ทำกำไร 342 ล้านบาท ลดลง 87% จากปีก่อน

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ("บริษัท") หรือ Bitkub เว็บเทรดคริปโทที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้เปิดเผยงบการเงินปี 2565 โดยพบว่าในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 2,846 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำกำไรไปได้ 341 ล้านบาท

ส่องงบ Bitkub ปี 65 มีรายได้ 2.8 พันล้านบาท ทำกำไร 342 ล้านบาท ลดลง 87% จากปีก่อน

อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ Bitkub พบว่า ในปี 2565 บริษัททำกำไรได้ 341 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 ก่อนหน้านี้ที่ทำกำไรได้ 2,545 ล้านบาท

แหล่งรายได้ที่รอการรับรู้ 81.61 ล้านบาท

โดยบริษัทได้รับทรัพย์สินดิจิทัล KUB จากการจัดกิจกรรมแลกเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee credit) เพื่อนำมาใช้แทนค่าธรรมเนียม เพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายของบริษัท โดยมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ทำธุรกรรมสำเร็จ โดยลูกค้าจะได้รับโบนัสเป็นเครดิตค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทำให้บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมคงเหลือ 39.67 ล้านบาทในปี 65 และ 41.94 ล้านบาท ในปี 64

3 แหล่งรายได้หลัก

1.รายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลรับรู้ตามระยะเวลาหนึ่ง เมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ต้องทำให้กับลูกค้าและรับรู้รายได้ค่าบริการตามอัตราที่ตกลงไว้

2.รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อได้ให้บริการแล้ว มีการประเมินระดับความสำเร็จของงานด้วยวิธี สำรวจงานที่ทำ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

3.รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น