‘บิตคอยน์’ ฟื้น รับขยายเพดานหนี้ l Crypto Focus

‘บิตคอยน์’ ฟื้น รับขยายเพดานหนี้ ร่วมพูดคุยกับคุณรวิช ไพบูลย์วรชาติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

‘บิตคอยน์’ ฟื้น รับขยายเพดานหนี้ ร่วมพูดคุยกับคุณรวิช ไพบูลย์วรชาติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์