‘ขยายเพดานหนี้’ สำคัญอย่างไรกับตลาดคริปโทฯ l Crypto Focus

‘ขยายเพดานหนี้’ สำคัญอย่างไรกับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ร่วมพูดคุยกับคุณนภัส มาเสถียรวงศ์ Investment Consultant , Cryptomind

‘ขยายเพดานหนี้’ สำคัญอย่างไร กับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ร่วมพูดคุยกับคุณนภัส มาเสถียรวงศ์ Investment Consultant , Cryptomind

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์