ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แจงข้อมูลเพิ่ม เหตุไม่ทำธุรกิจตามใบอนุญาตฯ ภายใน 12 ม.ค.66

ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แจงข้อมูลเพิ่ม เหตุไม่ทำธุรกิจตามใบอนุญาตฯ ภายใน 12 ม.ค.66

ก.ล.ต.แจ้งให้ Zipmex ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีการประกอบธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทได้รับ ตาม พ.ร.ก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการ กรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)  ล่าสุด ทางสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย? (ก.ล.ต) ได้แจ้งให้ Zipmex ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีการประกอบธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามใบอนุญาตการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทได้รับ ตาม พ.ร.ก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

 

ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แจงข้อมูลเพิ่ม เหตุไม่ทำธุรกิจตามใบอนุญาตฯ ภายใน 12 ม.ค.66