ธนาคารทั่วโลก ถือครอง"คริปโทฯ" มูลค่ากว่า 9.38 พันล้านดอลลาร์

ธนาคารทั่วโลก ถือครอง"คริปโทฯ" มูลค่ากว่า 9.38 พันล้านดอลลาร์

BCBS เผยรายงานเกี่ยวกับ ธนาคาร 19 จาก 182 แห่งทั่วโลก ที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการ เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล  ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด 9.4 พันล้านยูโร ประมาณ 9.38 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย Bitcoin ( BTC ) 31%

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) องค์กรที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานด้านเงินทุน สภาพคล่อง เปิดเผยรายงานว่าธนาคาร 19 จาก 182 แห่งทั่วโลกที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการ เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล  ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด 9.4 พันล้านยูโร ประมาณ 9.38 พันล้านดอลลาร์

โดยธนาคารที่เป็นเจ้าของคริปโทเคอร์เรนซี 19 แห่งที่ทำการสำรวจ มีมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล คิดเป็น 0.14% ขององค์ประกอบสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สกุลเงินดิจิทัลจะประกอบด้วยเพียง 0.01% ของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดของธนาคารทั้งหมด 182 แห่งภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบาเซิล 

ทั้งนี้ สินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ประกอบด้วย Bitcoin ( BTC ) 31% , Ether ( ETH ) 22% , และ Bitcoin หรืออนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Ether (35%) ส่วนอื่นๆ ได้แก่ DOTของ Polkadot   (2%), XRP (2%), ADA ของ Cardano (1%), SOL  ของ Solana  (1%), Litecoin ( LTC ) (0.4%) และ Stellar Lumen ( XLM ) (0.4%) 

คณะกรรมการ Basel กล่าวว่าผลวิจัยดังกล่าว สะท้อนถึงความระมัดระวัง เนื่องจากความยากลำบากในการตรวจสอบ ซึ่งธนาคารบางแห่งมีการรายงานสินทรัพย์คริปโทฯ น้อยเกินไปหรือเกินจริงหรือไม่ 

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ Basel ได้แนะนำให้ธนาคารจำกัดความเสี่ยงต่อคริปโทที่ผันผวนให้เหลือเพียง 1% ของ Tier 1 Capital ของพวกเขาด้วยความเสี่ยง 1,250%

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์