"คณิสร์" เผยการสร้าง "เงินดิจิทัล" ความท้าทายในยุคดิจิทัล

"คณิสร์" เผยการสร้าง "เงินดิจิทัล"  ความท้าทายในยุคดิจิทัล

"คณิสร์ แสงโชติ" เผยการสร้าง "เงินดิจิทัล" ความท้าทายในยุคดิจิทัล จากการนำความพิเศษ 3 อย่าง ของเงินสดที่ใช้ในปัจจุบันเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัล

นายคณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการและด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ กล่าวในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หัวข้อ ก้าวสู่ยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทย Strengthening Economic and Financial Foundations for the Next Generation ในช่วง "เงิน สัญญาและสเตเบิลคอยน์" ว่าความท้าทายในยุคดิจิทัลคือ การสร้าง "เงินดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลง "เงินสด" เข้าไปอยู่ในรูปแบบของเงินดิจิทัล จะเป็นต้องนำความพิเศษหรือคุณสมบัติของเงินเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบดิจิทัลด้วย

ความพิเศษ 3 อย่าง ของ "เงินสด"

1.เงินสด เป็น Tokenmoney ที่สามารถใช้เงินได้ทันที ซึ่งต่างจากการถือบัญชีธนาคารที่สิทธิในการใช้เงินเป็นเรื่องส่วนตัวต้องได้รับการยืนยัน

2.เงินสดมีความเป็นส่วนตัว ในการใช้จ่ายเงินสดการทำธุรกรรมจะไม่ถูกบันทึก แต่ถ้าใช้แอคเคาท์เบสมันนี่ ข้อมูลการทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัลถูกบันทึกถาวร เช่น สลิปพร้อมเพย์

3.สามารถใช้เงินชำระสินค้า และบริการได้ทันที แต่ถ้าเป็นเงินดิจิทัลที่มีระบบฐานข้อมูล จำเป็นต้องกำหนดสิทธิในการใช้

ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างเงินโทเคนมันนี่ที่เป็น physical กับเงินที่เป็นอินฟอร์เมชั่นมันนี่ ในรูปแบบแอคเคาท์เบสมันนี่ ทำให้ลักษณะต่างๆ และประโยชน์ต่างๆ ของเงินสดเกิดขึ้นได้ยากในรูปแบบ "เงินดิจิทัล"

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์