วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR ประกาศซื้อหุ้นคืน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR ประกาศซื้อหุ้นคืน

เรามอง Slightly Positive ต่อการประกาศซื้อหุ้นคืนของ MAJOR วงเงินไม่เกิน 1 พันลบ. จำนวนหุ้นไม่เกิน 76.8 ล้านหุ้น เริ่ม 16 ก.ค.24-16 ม.ค.25

เราประเมินเป็น Upside ต่อราคาเป้าหมาย (TP24F) +6% เราเปลี่ยนคำแนะนำเป็น Buy (เดิม Trading Buy) คงราคาเป้าหมาย 16.30 บาท

ซื้อหุ้นคืนวงเงิน < 1 พันลบ. และ < 76.8 ล้านหุ้น

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บอร์ด MAJOR อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน

(1) วงเงินไม่เกิน 1,000 ลบ.

(2) จำนวนหุ้นไม่เกิน 76.8 ล้านหุ้น และ

(3) กำหนดซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค.24-16 ม.ค.25

เราประเมินเป็น Upside ต่อราคาเป้าหมาย +6%

หาก MAJOR ซื้อหุ้นคืนได้ครบทั้งจำนวนตามวงเงินข้างต้นและมีการลดทุนหุ้นซื้อคืนทั้งจำนวน

(1) เราประเมินเป็น Upside ต่อกำไรต่อหุ้นของ MAJOR +6% (จาก Upside +10% จากจำนวนหุ้นลดลง หัก Downside -4% จากต้นทุนเงินกู้เพิ่มภายใต้สมมติฐาน MAJOR ให้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ในการซื้อหุ้นคืน 100%, ณ สิ้น 1Q24 ตามเงินเฉพาะกิจการของ MAJOR มีเงินสดในมือ 476 ลบ.)

(2) เราประเมินเป็น Upside ต่อราคาเป้าหมาย (TP24F) +6%

ความเห็นและคำแนะนำ

เราเปลี่ยนคำแนะนำเป็น Buy (เดิม Trading Buy) คงราคาเป้าหมาย (TP24F) ที่ 16.30 บาท (มี Upside +6% จากโครงการซื้อหุ้นคืน) ประเมินด้วยวิธี DCF, WACC 7.2% L-T 0.5% เนื่องจาก

(1) ราคาหุ้น MAJOR อ่อนตัว ทำให้กลับมามี Upside สูง 23.5% น่าสนใจ

(2) มีโครงการซื้อหุ้นคืน (ราคาเฉลี่ย 13 บาท/หุ้น) ช่วยสร้างเสถียรภาพต่อราคาหุ้น

(3) ใน 3Q24F จะมีกิมมิกจากการเข้าฉายของภาพยนตร์ “ธี่หยด 2” (BEC และ MAJOR ร่วมกันผลิต) ที่ภาค 1 ทำรายได้ทั่วประเทศกว่า 400-500 ลบ. และ

(4) เราคาดหน้าหนัง Hollywood ปี 25F จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ขณะที่ระยะสั้น (1-3 เดือน) เราคาดราคาหุ้น MAJOR ยังถูกกดดันจากหน้าหนัง Hollywood อ่อนกว่าปีก่อน (โดยเฉพาะในไตรมาสสองที่ปกติจะเป็น High season ของหนัง Hollywood) จึงมองเป็นโอกาส “ทยอยสะสม”

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR ประกาศซื้อหุ้นคืน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR ประกาศซื้อหุ้นคืน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR ประกาศซื้อหุ้นคืน